Dražba spoluvlastnického podílu id. 1/2, Dům, Loket

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 08300/09-153
Nejnižší podání 2.620.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 08300/09-153
Začátek dražby09.08.2023 10:00
Konec dražby09.08.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání2.620.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.930.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0830009
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. Stavba byla dokončena v roce 2004. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je plochá s dílčím zešikmením. Střecha domu je opatřena komínem a střešními okny. Okna domu jsou dřevěná tzv. euro. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. St. 188 stojí stavba rodinného domu č.p. 47. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 105 m2. Pozemek parc. č. 52/2 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 188 a tvoří s ním jeden funkční celek kompaktního tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 791 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a živým plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a přístřešek. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 2536/4, který je ve vlastnickém právu obce Loket.

 

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Termín prohlídky

  • Od 04.08.2023 15:00 do

Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která se uskuteční dne 04.08.2023 v 15:00 hodin a povinnému se ukládá, aby na vyzvání tuto prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnil (soudní exekutorka se prohlídky nemovité věci neúčastní).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.661697221, 15.135086886

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.