Spoluvl. podíl id. 1/4 na zemědělském pozemku v k.ú. Kvasice, 2485 m2

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EX 61/23-12
Nejnižší podání 12.427 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 19

Nejvyšší podání

88f54748
30.427 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
88f54748 30.427 Kč 5.9.2023 11:04:36.884370
d796c8eb 29.427 Kč 5.9.2023 11:04:25.685175
88f54748 28.427 Kč 5.9.2023 11:02:27.561878
d796c8eb 27.427 Kč 5.9.2023 11:01:58.091156
88f54748 26.427 Kč 5.9.2023 11:00:08.845979
d796c8eb 25.427 Kč 5.9.2023 10:59:52.048608
88f54748 24.427 Kč 5.9.2023 10:52:00.451673
d796c8eb 23.427 Kč 5.9.2023 10:51:29.456597
88f54748 22.427 Kč 5.9.2023 10:43:51.612632
d796c8eb 21.427 Kč 5.9.2023 10:42:04.406331
88f54748 20.427 Kč 5.9.2023 10:14:03.505062
b0041a41 19.427 Kč 5.9.2023 10:13:22.868153
88f54748 18.427 Kč 5.9.2023 10:11:37.544440
d796c8eb 17.427 Kč 5.9.2023 10:09:33.772498
88f54748 16.427 Kč 5.9.2023 10:03:00.606668
d796c8eb 15.427 Kč 5.9.2023 10:02:42.237772
88f54748 14.427 Kč 5.9.2023 10:01:39.321915
ad209e30 13.427 Kč 5.9.2023 10:01:18.785996
88f54748 12.427 Kč 5.9.2023 10:00:39.778864

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby122 EX 61/23-12
Začátek dražby05.09.2023 10:00
Konec dražby05.09.2023 11:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání12.427 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.640 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol6123
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby  je podíl id. 1/4 zemědělského pozemku ZPF o výměře 2.485 m2 v k. ú. Kvasice, v extravilánu obce Kvasice, v místní části Za Novým dvorem. Pozemek bez součástí i bez příslušenství.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49.227025794, 17.468058472

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.