Dům v obci Milhostov

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139 EX 06954/11
Nejnižší podání 374.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139 EX 06954/11
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání374.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)560.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110695411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou z části eternitovými šablonami, standardní povlakovou krytinou IPA a plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se mimo zastavěnou část obce Milhostov, místní část Vackovec, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu na vyvážení.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.