Dražba orné půdy k.ú. Nová Bělá

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 1821/19-297
Nejnižší podání 38.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 34

Nejvyšší podání

a511d94c
71.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a511d94c 71.000 Kč 12.9.2023 11:11:56.854342
1b7d154d 70.000 Kč 12.9.2023 11:11:07.527110
a511d94c 69.000 Kč 12.9.2023 11:09:28.432062
1b7d154d 68.000 Kč 12.9.2023 11:09:22.155712
a511d94c 67.000 Kč 12.9.2023 11:07:05.597265
1b7d154d 66.000 Kč 12.9.2023 11:05:58.205607
a511d94c 65.000 Kč 12.9.2023 11:03:09.066609
1b7d154d 64.000 Kč 12.9.2023 11:02:45.686644
a511d94c 63.000 Kč 12.9.2023 10:59:26.789823
1b7d154d 62.000 Kč 12.9.2023 10:59:09.466889
a511d94c 61.000 Kč 12.9.2023 10:56:20.590706
1b7d154d 60.000 Kč 12.9.2023 10:54:35.867120
a511d94c 59.000 Kč 12.9.2023 10:51:39.797450
1b7d154d 58.000 Kč 12.9.2023 10:51:15.561132
a511d94c 57.000 Kč 12.9.2023 10:49:02.275332
1b7d154d 56.000 Kč 12.9.2023 10:48:16.585023
a511d94c 55.000 Kč 12.9.2023 10:46:44.021554
1b7d154d 54.000 Kč 12.9.2023 10:46:37.225259
a511d94c 53.000 Kč 12.9.2023 10:43:58.221041
1b7d154d 52.000 Kč 12.9.2023 10:41:54.372444
a511d94c 51.000 Kč 12.9.2023 10:39:55.329797
1b7d154d 50.000 Kč 12.9.2023 10:39:39.721933
a511d94c 49.000 Kč 12.9.2023 10:35:13.993542
1b7d154d 48.000 Kč 12.9.2023 10:34:13.955058
a511d94c 47.000 Kč 12.9.2023 10:32:09.299747
b21714a2 46.000 Kč 12.9.2023 10:31:41.683984
a511d94c 45.000 Kč 12.9.2023 10:30:37.162064
7d0472d8 44.000 Kč 12.9.2023 10:30:21.430822
a511d94c 43.000 Kč 12.9.2023 10:29:46.014054
7d0472d8 42.000 Kč 12.9.2023 10:29:27.980525
a511d94c 41.000 Kč 12.9.2023 10:28:41.907049
7d0472d8 40.000 Kč 12.9.2023 10:21:22.959077
1b7d154d 39.000 Kč 12.9.2023 10:20:30.496956
7d0472d8 38.000 Kč 12.9.2023 10:15:14.249516

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 1821/19-297
Začátek dražby12.09.2023 10:15
Konec dražby12.09.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání38.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)57.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol182119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu zemědělských pozemků evidované jako orná půda k.ú. Nová Bělá okres Ostrava - město.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°45'1.16"N 18°16'44.1"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.