Brousící stroj SBK 600 CNC

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 230315
Nejnižší podání 338.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby230315
Začátek dražby21.11.2023 10:00
Konec dražby21.11.2023 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání338.000 Kč
Cena předmětu dražby1.355.200 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol230315
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětný stroj je z dílčí části vyroben, ale nekompletní a neprovozuschopný. Chybí zásadních částí ke kompletaci. V podstatě lze hovořit o základních strojních dílech, uložených a připravených ke kompletaci.

 Přesný popis je uveden v přiloženém znaleckém posudkuTermín prohlídky

  • Od 13.11.2023 11:00 do 13.11.2023 11:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Havlíčkova 77, Kyjov Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 737 290 158.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Havlíčkova 178/47, Kyjov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.