Dražba souboru pozemků k.ú. Poruba

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 1821/19-298
Nejnižší podání 33.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 52

Nejvyšší podání

1b8df7cf
88.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1b8df7cf 88.333 Kč 12.9.2023 11:10:18.919715
0dc3ab61 87.333 Kč 12.9.2023 11:10:09.510501
1b8df7cf 86.333 Kč 12.9.2023 11:07:09.503212
0dc3ab61 85.333 Kč 12.9.2023 11:06:37.488781
1b8df7cf 84.333 Kč 12.9.2023 11:04:29.833872
21ac193f 83.333 Kč 12.9.2023 11:04:10.939333
1b8df7cf 82.333 Kč 12.9.2023 11:03:34.183999
0dc3ab61 81.333 Kč 12.9.2023 11:03:17.846513
1b8df7cf 80.333 Kč 12.9.2023 11:00:08.497352
0dc3ab61 79.333 Kč 12.9.2023 10:59:55.773982
1b8df7cf 78.333 Kč 12.9.2023 10:59:36.520070
21ac193f 77.333 Kč 12.9.2023 10:59:24.351945
1b8df7cf 76.333 Kč 12.9.2023 10:57:49.065326
b4a35c58 75.333 Kč 12.9.2023 10:57:41.823124
1b8df7cf 74.333 Kč 12.9.2023 10:54:37.747753
b4a35c58 73.333 Kč 12.9.2023 10:54:27.092686
1b8df7cf 72.333 Kč 12.9.2023 10:53:46.606583
b4a35c58 71.333 Kč 12.9.2023 10:53:15.035101
1b8df7cf 70.333 Kč 12.9.2023 10:52:22.761050
b4a35c58 69.333 Kč 12.9.2023 10:51:53.773271
1b8df7cf 68.333 Kč 12.9.2023 10:51:06.883331
b4a35c58 67.333 Kč 12.9.2023 10:50:38.520867
1b8df7cf 66.333 Kč 12.9.2023 10:50:06.217262
b4a35c58 65.333 Kč 12.9.2023 10:49:10.782030
21ac193f 64.333 Kč 12.9.2023 10:48:31.426444
b4a35c58 63.333 Kč 12.9.2023 10:48:15.857272
0dc3ab61 62.333 Kč 12.9.2023 10:47:48.684413
21ac193f 61.333 Kč 12.9.2023 10:47:45.507726
1b8df7cf 60.333 Kč 12.9.2023 10:47:37.903380
21ac193f 59.333 Kč 12.9.2023 10:47:25.337350
1b8df7cf 58.333 Kč 12.9.2023 10:47:06.768208
b4a35c58 57.333 Kč 12.9.2023 10:45:53.846033
1b8df7cf 56.333 Kč 12.9.2023 10:44:56.943280
b4a35c58 55.333 Kč 12.9.2023 10:44:52.332248
21ac193f 54.333 Kč 12.9.2023 10:44:44.428355
b4a35c58 53.333 Kč 12.9.2023 10:44:35.301172
21ac193f 52.333 Kč 12.9.2023 10:44:17.193284
b4a35c58 51.333 Kč 12.9.2023 10:44:04.604375
21ac193f 50.333 Kč 12.9.2023 10:42:57.879954
2dc5adfc 49.333 Kč 12.9.2023 10:42:37.826930
21ac193f 48.333 Kč 12.9.2023 10:41:47.249179
b4a35c58 47.333 Kč 12.9.2023 10:41:40.730471
21ac193f 46.333 Kč 12.9.2023 10:41:20.808463
b4a35c58 45.333 Kč 12.9.2023 10:41:06.593966
21ac193f 44.333 Kč 12.9.2023 10:40:47.815086
b4a35c58 39.333 Kč 12.9.2023 10:40:28.601834
21ac193f 38.333 Kč 12.9.2023 10:40:02.724589
b4a35c58 37.333 Kč 12.9.2023 10:37:47.063600
21ac193f 36.333 Kč 12.9.2023 10:36:56.472003
b4a35c58 35.333 Kč 12.9.2023 10:36:43.352480
0dc3ab61 34.333 Kč 12.9.2023 10:34:57.954681
21ac193f 33.333 Kč 12.9.2023 10:30:46.952062

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 1821/19-298
Začátek dražby12.09.2023 10:30
Konec dražby12.09.2023 10:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání33.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)50.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol182119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu zemědělských pozemků evidované jako orná půda, trvalý travný porost, ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. Poruba okres Ostrava-město


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°48'41.15"N 18°9'50.13"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.