Dražba chaty, Heřmanův Městec, okr. Chrudim

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 4878/17-92
Nejnižší podání 780.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 0

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 4878/17-92
Začátek dražby19.09.2023 14:00
Konec dražby19.09.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání780.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.560.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol48781792
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepenou rekreační chatu č.e. 2017. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Stavebně - technický stav budovy je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je stanová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou z části plastová a z části dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda chaty je zateplená. K chatě patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hálkova ev. č. 2017, Adresa, Heřmanův Městec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.