Dražba id. podílu 3/16 na pozemku určeného pro bydlení v rodinných či bytových domech, k.ú. Chýně

Do začátku dražby zbývá: 9 dnů 13 hodin 24 minut 7 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 01305/20-300
Nejnižší podání 1.574.999 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 01305/20-300
Začátek dražby04.10.2023 09:00
Konec dražby04.10.2023 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.574.999 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.150.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0130520
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 3/16 na nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 755, orná půda o výměře 5406 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 279 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro obec Chýně, katastrální území Chýně.

Popis draženého spoluvlastnického podílu na nemovité věci:

Pozemek se nachází v okrese Praha-západ, v obci Chýně, při ul. U Chýně a zastávky autobusu „Chýně, Žitná“. Jihozápadně od pozemku se nachází rekultivovaná skládka. Naproti přes komunikaci jsou bytové domy. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 725 (ve vlastnictví města Hostivice). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. V obci Chýně je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra obce je cca 4 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Hlavním městě Praha, ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci. Městská část Zličín (kde je dostupné i metro) se nalézá přibližně 3 km od nemovité věci.

Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen v návrhových plochách Z17 d – SM (plochy smíšeného bydlení). Jedná se o pozemek určený pro bydlení v rodinných či bytových domech. Přípustné využití pozemku dle územního plánu obce je uvedeno ve znaleckém posudku.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Chýně 1130, Hostivice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.