Dražba bytové jednotky 313/2, ulice Na Loukách 313, 735 51 Bohumín - Pudlov

Do začátku dražby zbývá: 8 dnů 15 hodin 25 minut 19 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00015/22-006
Nejnižší podání 1.466.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00015/22-006
Začátek dražby03.10.2023 11:00
Konec dražby03.10.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.466.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.200.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880001522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Radim Duda, notář, se sídlem Masarykova třída čp. 1323, 735 14 Orlová - Lutyně, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Jiří Kadlec, nar. 31.01.1964, posl. bytem Masarykova čp. 158, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, zemřelý dne 05.05.2021.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

a) nemovitá věc:

- byt č.p./č. jednotky 313/2, vymezeno v:

Budova: Pudlov, č.p. 313, rod.dům, LV 883, na parcele 864/1, LV 883,

Parcela: 864/1, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 897 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Bohumín, katastrální území Pudlov,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 421/1261 na nemovitých věcech:

- pozemek parc. č. 864/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m². Na pozemku stojí stavba: Pudlov, č.p. 313, rod.dům.

- stavba Pudlov, č.p. 313, rod.dům, na pozemku parc. č. 864/1,


zapsaných na listu vlastnictví 883 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Bohumín, katastrální území Pudlov.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:

Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Karviná, ve městě Bohumín, části Pudlov, při ul. Na Loukách, cca 600 m od zastávky MHD bus „Bohumín, Pudlov, drátovny“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů hromadného a individuálního bydlení a komerční areál. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 861 (ul. Na Loukách), který je ve vlastnictví města Bohumín. V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve městě Bohumín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je situována cca 2 km od centra města. Parkovací možnosti jsou dobré na parkovišti u domu.

Popis bytové jednotky č. 313/2:

Bytová jednotka je situována ve zděném rodinném domě (má 3 vchody - 3 bytové jednotky). Stavba je podsklepená, se 2 NP pod sedlovou střechou. Nosné konstrukce jsou kombinované (zděné z tvárnic a cihel). Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné na zateplení.

Bytová jednotka je situovaná v prostředním vchodě a má dispozici 4+1.

Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Schody v bytové jednotce jsou dřevěné. Okna jsou instalována dřevěná s izolačním sklem, dveře jsou hladké plné a náplňové. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění bytu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC.

Stavba je napojena na IS: voda, elektro a plyn. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory

1.NP – vstupní veranda, kuchyňský kout, 1 pokoj, chodba se schodištěm, koupelna a WC

2.NP – 3 pokoje

Výměra bytu činí cca 75 m² (bez sklepních prostor).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Loukách 313, Bohumín - Pudlov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.