RD s pozemky 6 247m² v obci Ledeč nad Sázavou k.ú. Souboř

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 230004 opakovaná
Nejnižší podání 1.200.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 12

Nejvyšší podání

08c3e6c6
1.350.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
08c3e6c6 1.350.000 Kč 19.9.2023 10:50:54.557731
29946180 1.310.000 Kč 19.9.2023 10:50:33.974816
08c3e6c6 1.300.000 Kč 19.9.2023 10:46:12.400188
29946180 1.280.000 Kč 19.9.2023 10:46:01.953197
08c3e6c6 1.270.000 Kč 19.9.2023 10:41:30.397287
29946180 1.260.000 Kč 19.9.2023 10:41:24.360606
08c3e6c6 1.250.000 Kč 19.9.2023 10:36:42.300559
29946180 1.240.000 Kč 19.9.2023 10:36:34.720628
08c3e6c6 1.230.000 Kč 19.9.2023 10:32:00.974030
29946180 1.220.000 Kč 19.9.2023 10:29:40.617526
08c3e6c6 1.210.000 Kč 19.9.2023 10:15:21.568213
29946180 1.200.000 Kč 19.9.2023 10:13:43.057257

KrajVysočina
OkresHavlíčkův Brod
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby230004 opakovaná
Začátek dražby19.09.2023 10:00
Konec dražby19.09.2023 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání1.200.000 Kč
Cena předmětu dražby1.580.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol230004
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Původní přízemní objekt s půdním prostorem sloužil pro lesní hospodářství (severní část) s maštalemi, později k byla k této severní části přistavena dvoupodlažní jižní část s částečným podsklepením. Severní část budovy byla částečně rekonstruována – koupena, WC, omítky apod., přičemž tyto stavební úpravy vykazují známky neodborného provedení a již vysoký stupeň opotřebení. Z hlediska účelu užití je severní a jižní část Objektu využívána k bydlení a navazují část maštalí je využívána k chovu hospodářských zvířat. Severní a jižní část budovy je tvořena dvěma bytovými jednotkami vzájemně propojenými. Na Pozemku 35 se nachází dále zděná stavba chléva na níž navazuje dřevěná kolna. Na Pozemku 246 se nachází dřevěná kolna s kotci. Dále se na Pozemku 245/3 nachází dřevěný přístřešek ve velmi špatném technické stavu. Venkovní úpravy jsou minimálního rozsahu (zpevněné plochy pojezdové a komunikační v podstatě nejsou). Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Vnější povrchová úprava svislých nosných konstrukcí je tvořena omítkou. Střešní konstrukce je krovové soustavy, tvar střešní konstrukce v jižní části je valbový v rámci severní části sedlový. Krytina střechy je z živičných šablon (v rámci severní části částečně chybí šablony). Okna jsou původní dřevěná. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a částečně chybí. Stropní konstrukce jsou rovné. Nášlapné vrstvy podlah jsou dle druhu prostor – betonové, keramická dlažba, PVC, dřevěné, tzv. plovoucí podlahy. Vytápění je řešeno kamny na tuhá paliva a krbovou vložkou. Teplá užitková voda je ohřívána bojlerem. Objekt se k datu místního šetření nacházel ve špatném technickém stavu s nízkým standardem. Objekt je připojen z hlediska inženýrských sítí pouze na elektřinu. Kanalizace je svedena do jímky a voda je čerpána z vlastní studny. Společně s Objektem je využíván Pozemek 35 a 246. Pozemek 245/2 a 245/3 jsou pozemky navazujícími a lze je separátně využívat. Užitná plocha jižní části Objektu (vyjma podzemního podlaží) činí 138,8 m². Užitná plocha severní části Objektu (vyjma navazujícího hospodářského stavení) činí 86,2 m².


Termín prohlídky

  • Od 29.08.2023 11:30 do 29.08.2023 12:00
  • Od 06.09.2023 14:00 do 06.09.2023 14:30

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Souboř 14, 584 01 Ledeč nad Sázavou


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Souboř 14, Ledeč nad Sázavou - Souboř, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.