Dražba rodinného domu, ul. U Lomu 513/7, 795 01 Rýmařov, včetně garáže a zahrady

Do začátku dražby zbývá: 9 dnů 13 hodin 27 minut 47 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00062/23-021
Nejnižší podání 2.386.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00062/23-021
Začátek dražby04.10.2023 09:30
Konec dražby04.10.2023 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání2.386.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.580.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0006223
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1141, zahrada o výměře 162 m²,

- pozemek parcela č. 1142, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 437 m². Součástí je stavba: Rýmařov, č.p. 513, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1142,

- pozemek parcela č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m². Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1143,

zapsané na listu vlastnictví č. 632 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Rýmařov, katastrální území Rýmařov.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, kanalizace a plyn).

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Bruntál, ve městě Rýmařov, při ul. U Lomu, cca 550 m severozápadně od zastávky MHD (autobus) „Rýmařov, Opavská Hedva“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1183 (ve vlastnictví města Rýmařov). Ve městě Rýmařov je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 1 km.

Pozemky:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, garáží bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům č.p. 513, garáž bez čp/če a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 649 m².

Stavby:

Rodinný dům č.p. 513, součást pozemku parc.č. 1142

Stavba je samostatně stojící, podsklepená, s jedním NP, obytným podkrovím a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyních a koupelnách. Schody jsou ocelové konstrukce s dřevěnými stupni. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená, dveře plné, prosklené a náplňové. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí, krytiny PVC a parkety, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyní tvoří kuchyňské linky (v 1.NP s vestavnými spotřebiči, z roku 2005, v podkroví sektorová s plynovým sporákem). Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadla a WC.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna, uhelna

1.NP – zádveří, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC a komora

Podkroví – kuchyně, 2 pokoje, koupelna s WC, půdní prostory a balkon

Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. 1143

Jedná se o nepodsklepenou, přízemní garáž, zděné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou plechovou. Podlaha je betonová. Okna jsou osazena dřevěná dvojitá, vrata jsou dřevěné. Stavba obsahuje stání pro 2 automobily.

Zastavěná plocha činí 50 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Dle vyjádření účastníka exekučního řízení jsou nemovité věci již vyklizeny. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 29.09.2023 11:00 do 29.09.2023 11:15

Prohlídka dražených nemovitých věcí se koná dne 29.09.2023 ve 11:00 hod. Sraz účastníků je na místě samém: U Lomu 513/7, 795 01 Rýmařov.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Lomu 513/7, Rýmařov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.