Dražba rodinného domu, ul. Sojovická 440/4, 289 22 Lysá nad Labem, podíl 8/12

Do začátku dražby zbývá: 9 dnů 13 hodin 28 minut 3 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00008/23-004
Nejnižší podání 1.360.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresNymburk
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00008/23-004
Začátek dražby04.10.2023 10:00
Konec dražby04.10.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.360.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.255.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Ing. David Papoušek Ph.D., IČ: 73912760, Na Hradbách 120/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Josef Holeš, nar. 05.09.1976, bytem Sojovická 440/4, 289 22 Lysá nad Labem.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 8/12 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. St. 333, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m². Součástí je stavba: Lysá nad Labem, č.p. 440, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 333,

zapsaných na listu vlastnictví č. 1054 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, pro obec Lysá nad Labem, katastrální území Lysá nad Labem.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Přípojky inženýrských sítí (voda, elektro a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Nymburk, ve městě Lysá nad Labem, v centrální části města, při ul. Sojovická, poblíž Muzea Bedřicha Hrozného. Vzdálenost k zastávce bus „Pošta“ je cca 500 m. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Ve městě Lysá nad Labem je k dispozici veškerá občanská vybavenost, nemovitá věc je umístěna v širším centru města. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3451/56, který je ve vlastnictví města Lysá nad Labem.

Pozemek:

Pozemek je ve funkčním celku se stavbou rodinného domu s navazující hospodářskou částí, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se na něm rodinný dům s navazující hospodářskou částí a venkovní úpravy.

Stavba:

Rodinný dům č.p. 440, součást pozemku parc.č. St. 333

Rodinný dům je řadový krajní, částečně podsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce jsou kombinované (zděné z cihel a tvárnic). Stropy s rovným podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z tašek, nad hospodářskou částí krytina eternitová. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou břizilitové, z větší části padané, vnitřní omítky vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni. Schody v domě jsou dřevěné. Okna jsou plastová, dveře jsou náplňové. Podlahy v obytných místnostech tvoří OSB desky, v ostatních prostorách betonové podlahy. Vytápění je lokální, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Elektroinstalace je světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a el. sporák. Vybavení sanity chybí. Ostatní vybavení tvoří digestoř a rozvod antén po omítkou.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory

1.NP – kuchyně, 2 pokoje, chodba se schodištěm, místnost koupelny a WC

Půdní prostory

Zastavěná plocha domu vč. hospodářské části činí cca 200 m². Zastavěná plocha obytné části domu činí cca 150 m². Zastavěná plocha navazující hospodářské části činí cca 50 m². Obytná plocha domu činí cca 110 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sojovická 440/4, Lysá nad Labem, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.