Rodinný dům včetně příslušného pozemku v obci Návojná, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 29642/21-164
Nejnižší podání 301.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 9

Nejvyšší podání

169cbab6
309.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
169cbab6 309.000 Kč 10.10.2023 11:13:14.875622
34440d96 308.000 Kč 10.10.2023 11:08:50.715952
169cbab6 307.000 Kč 10.10.2023 11:08:38.745890
34440d96 306.000 Kč 10.10.2023 11:08:27.268045
169cbab6 305.000 Kč 10.10.2023 11:07:18.433671
34440d96 304.000 Kč 10.10.2023 11:06:52.104732
169cbab6 303.000 Kč 10.10.2023 11:06:43.866187
34440d96 302.000 Kč 10.10.2023 11:02:03.449837
169cbab6 301.000 Kč 10.10.2023 10:59:41.855657

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 29642/21-164
Začátek dražby10.10.2023 10:00
Konec dražby10.10.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání301.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)451.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol2964221
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům včetně příslušného pozemku v obci Návojná, okres Zlín, ve Zlínském kraji. Jedná se o zděný rodinný dům o 1 nadzemním podlaží, nepodsklepený, s půdou v podkroví. Rodinný dům je ze smíšeného zdiva, nezateplený, krovy jsou dřevěné, střecha je sedlová, střešní krytina je z tašek, okapy a svody jsou pozinkované. Vstup na půdu je přístupný přes dřevěný štít s vrátky. Okna jsou původní, dřevěná zdvojená. Vstupní dveře jsou dřevěné prosklené. Interiér domu je dispozičně řešen dvěma místnostmi, bez zádveří a sociálního zařízení. Jeden pokoj (vstup do objektu) má dřevěnou podlahu, pokrytou PVC. Nachází se zde plynový sporák. Druhý pokoj má dřevěnou podlahu, pokrytou kobercem. Vytápění rodinného domu je na tuhá paliva, ohřev vody elektrický. K dispozici je napojení na elektrickou energii, veřejný vodovod, plyn (odpojeno), studna bez mechanického čerpadla (nevyužívaná), napojení na kanalizaci zde není. Objekt je dlouhodobě nevyužíván (v současné době jsou energie odpojeny). Rodinný dům je umístěn na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako pozemek zastavěné plochy a nádvoří. Pozemek je oplocený (část představuje ocelové sloupky a pletivo a částečně je dřevěný). Vjezdová vrata a vstupní branka jsou ocelové s dřevěnými plotovkami. Před vrátky se nachází přívod plynu. Pozemek je rovinatý, částečně zastavěný rodinným domem, částečně představuje malý dvorek za domem a přístupovou cestu. Pozemek je z části zatravněný, zčásti zpevněné betonové plochy. Na pozemku je venkovní zděná udírna. Obec Návojná leží 9,00 km jihovýchodně od Valašských Klobouk. V obci se nachází obecní úřad, požární zbrojnice, mateřská škola a dům sociálních služeb. Autobusové linky vedou směrem do Valašských Klobouků a Nedašové Lhoty. Na okraji obce vede také železnice se zastávkou (spoje vedou směrem do Bylnice a Vsetína). Je zde možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Předmětné nemovité věci se nachází v zastavěné části, v centru obce. Rodinný dům je umístěn za rodinným domem č.p. 13 a je přístupný po úzké příjezdové cestě. Autobusová zastávka je od předmětných nemovitých věcí vzdálena cca 190,00 m, vlaková stanice je pak vzdálena cca 1,20 km. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Návojná 75, Návojná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.