ZEPTER - TF-040-24 Nádoba 4L - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7632/12-238
Nejnižší podání 2.390 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 36

Nejvyšší podání

a54522d0
4.140 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a54522d0 4.140 Kč 21.11.2023 10:41:13.014301
5b179a56 4.090 Kč 21.11.2023 10:39:06.041485
576c06b4 4.040 Kč 21.11.2023 10:36:56.684174
a54522d0 3.990 Kč 21.11.2023 10:36:50.671171
576c06b4 3.940 Kč 21.11.2023 10:36:45.204333
a54522d0 3.890 Kč 21.11.2023 10:36:37.285376
576c06b4 3.840 Kč 21.11.2023 10:36:24.172769
a54522d0 3.790 Kč 21.11.2023 10:36:13.430618
576c06b4 3.740 Kč 21.11.2023 10:31:55.563419
a54522d0 3.690 Kč 21.11.2023 10:31:43.175194
576c06b4 3.640 Kč 21.11.2023 10:31:33.971187
a54522d0 3.590 Kč 21.11.2023 10:29:54.331194
576c06b4 3.540 Kč 21.11.2023 10:29:48.302497
a54522d0 3.490 Kč 21.11.2023 10:29:38.189676
576c06b4 3.440 Kč 21.11.2023 10:29:31.880952
5b179a56 3.390 Kč 21.11.2023 10:29:25.239126
a54522d0 3.340 Kč 21.11.2023 10:29:03.707228
5b179a56 3.290 Kč 21.11.2023 10:28:54.918804
576c06b4 3.240 Kč 21.11.2023 10:27:50.757937
0f39208f 3.190 Kč 21.11.2023 10:27:39.362962
576c06b4 3.140 Kč 21.11.2023 10:27:22.424267
a54522d0 3.090 Kč 21.11.2023 10:26:36.393360
5b179a56 3.040 Kč 21.11.2023 10:26:06.510567
a54522d0 2.990 Kč 21.11.2023 10:25:26.993560
0f39208f 2.940 Kč 21.11.2023 10:23:06.064543
576c06b4 2.890 Kč 21.11.2023 10:21:11.326994
0f39208f 2.840 Kč 21.11.2023 10:20:47.668553
0552b0ac 2.790 Kč 21.11.2023 10:19:02.777761
576c06b4 2.740 Kč 21.11.2023 10:14:03.974722
0552b0ac 2.690 Kč 21.11.2023 10:08:39.691189
a54522d0 2.640 Kč 21.11.2023 10:06:32.607295
0552b0ac 2.590 Kč 21.11.2023 10:06:15.777545
a54522d0 2.540 Kč 21.11.2023 10:05:19.458808
0552b0ac 2.490 Kč 21.11.2023 10:02:17.397270
a54522d0 2.440 Kč 21.11.2023 10:01:48.614552
0552b0ac 2.390 Kč 21.11.2023 10:01:37.629758

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7632/12-238
Začátek dražby21.11.2023 10:00
Konec dražby21.11.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.390 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.170 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

 Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1207632238, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 30.11.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 16.11.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.