2 ks řadových garáží na pozemcích jiného vlastníka ve městě Plzeň

Do začátku dražby zbývá: 22 dnů 14 hodin 17 minut 12 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 5987/19-253
Nejnižší podání 366.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 5987/19-253
Začátek dražby17.10.2023 10:00
Konec dražby17.10.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání366.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)549.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota55.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol598719
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou 2 ks řadových garáží na pozemcích jiného vlastníka ve městě Plzeň, část obce Skvrňany, okres Plzeň-město. Jedná se o řadové, sousedící, vnitřní, přízemní garáže. Garáž na pozemku parc. č. 955/3, o užitné ploše 5,80 m x 4,35 m, má betonovou podlahu. Garáž na pozemku parc. č. 955/4 o užitné ploše 5,81 m x 4,10 m, má dlážděnou podlahu. Garáže jsou pravděpodobně založené na základových pásech. Konstrukce garáží je zděná a jejich stavebně-technický stav je zanedbaný. Fasáda garáží není zateplená. Střecha je pultová s krytinou z vlny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáží jsou plechová dvoukřídlá. Předmětné nemovité věci jsou napojeny na přípojku elektřiny. Stavby garáží stojí na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 955/3, LV č. 1 a parc. č. 955/4, LV č. 1. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako zastavěné plochy a nádvoří, o celkové výměře 126,00 m2 a nejsou předmětem dražby. Pozemky jsou částečně zastavěné stavbou garáží a mají obdélníkový tvar. Přístup k nemovitým věcem je po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 956, který je ve vlastnictví města Plzeň. Město Plzeň se nachází cca 15,00 km západně od města Rokycany, cca 40,00 km severovýchodně od města Klatovy a cca 47,00 km jihozápadně od města Rakovník. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Dopravní obslužnost města zajišťují prostředky MHD, příměstské autobusy a vlaky. Nemovité věci se nacházejí cca ve středu zastavěné části města Plzeň-Skvrňany. Zastávka trolejbusu „Zátiší“ se nachází cca 300,00 m od nemovitých věcí. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zátiší 1205/8, Plzeň 3 - Skvrňany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.