2 ks řadových garáží na pozemcích jiného vlastníka ve městě Plzeň

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 5987/19-253
Nejnižší podání 366.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 8
Počet podání 45

Nejvyšší podání

f856ac80
550.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f856ac80 550.000 Kč 17.10.2023 11:12:49.417255
196888d4 540.000 Kč 17.10.2023 11:12:32.204783
f856ac80 535.000 Kč 17.10.2023 11:10:12.542570
196888d4 530.000 Kč 17.10.2023 11:09:54.513979
f856ac80 525.000 Kč 17.10.2023 11:06:44.206278
196888d4 520.000 Kč 17.10.2023 11:06:30.719713
f856ac80 515.000 Kč 17.10.2023 11:06:08.205063
196888d4 510.000 Kč 17.10.2023 11:05:41.067283
f856ac80 500.000 Kč 17.10.2023 11:02:11.906234
196888d4 495.000 Kč 17.10.2023 11:01:57.790317
f856ac80 485.000 Kč 17.10.2023 11:00:28.824524
196888d4 480.000 Kč 17.10.2023 11:00:12.885674
f856ac80 460.000 Kč 17.10.2023 10:59:00.452021
196888d4 450.000 Kč 17.10.2023 10:58:46.837143
f856ac80 441.123 Kč 17.10.2023 10:58:18.369243
2e7d2735 437.123 Kč 17.10.2023 10:58:12.017270
47ec23c4 436.000 Kč 17.10.2023 10:58:03.412466
f856ac80 435.000 Kč 17.10.2023 10:57:59.843414
196888d4 430.000 Kč 17.10.2023 10:57:46.162439
f856ac80 416.001 Kč 17.10.2023 10:57:27.881229
2e7d2735 415.001 Kč 17.10.2023 10:57:00.778662
47ec23c4 414.000 Kč 17.10.2023 10:56:48.175075
f856ac80 413.000 Kč 17.10.2023 10:55:49.251773
2e7d2735 412.000 Kč 17.10.2023 10:55:34.289000
f856ac80 411.000 Kč 17.10.2023 10:39:20.960160
47ec23c4 410.000 Kč 17.10.2023 10:38:40.229417
f856ac80 404.000 Kč 17.10.2023 10:32:08.638218
bf688ecf 403.000 Kč 17.10.2023 10:31:58.720156
f856ac80 402.000 Kč 17.10.2023 10:31:45.595014
bf688ecf 401.000 Kč 17.10.2023 10:31:29.426659
f856ac80 400.000 Kč 17.10.2023 10:31:17.707395
bf688ecf 391.000 Kč 17.10.2023 10:30:57.406778
f856ac80 390.000 Kč 17.10.2023 10:30:48.909882
47ec23c4 387.000 Kč 17.10.2023 10:30:30.252026
bf688ecf 386.000 Kč 17.10.2023 10:30:21.220965
f856ac80 385.000 Kč 17.10.2023 10:30:17.615855
47ec23c4 381.000 Kč 17.10.2023 10:30:05.668954
f856ac80 380.000 Kč 17.10.2023 10:29:58.499847
bf688ecf 376.000 Kč 17.10.2023 10:29:47.857540
f856ac80 375.000 Kč 17.10.2023 10:29:38.405442
bf688ecf 370.000 Kč 17.10.2023 10:29:14.165419
f856ac80 369.000 Kč 17.10.2023 10:24:13.362822
bf688ecf 368.000 Kč 17.10.2023 10:11:12.148961
f856ac80 367.000 Kč 17.10.2023 10:10:15.502778
bf688ecf 366.000 Kč 17.10.2023 10:07:13.868192

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 5987/19-253
Začátek dražby17.10.2023 10:00
Konec dražby17.10.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání366.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)549.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota55.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol598719
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou 2 ks řadových garáží na pozemcích jiného vlastníka ve městě Plzeň, část obce Skvrňany, okres Plzeň-město. Jedná se o řadové, sousedící, vnitřní, přízemní garáže. Garáž na pozemku parc. č. 955/3, o užitné ploše 5,80 m x 4,35 m, má betonovou podlahu. Garáž na pozemku parc. č. 955/4 o užitné ploše 5,81 m x 4,10 m, má dlážděnou podlahu. Garáže jsou pravděpodobně založené na základových pásech. Konstrukce garáží je zděná a jejich stavebně-technický stav je zanedbaný. Fasáda garáží není zateplená. Střecha je pultová s krytinou z vlny. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáží jsou plechová dvoukřídlá. Předmětné nemovité věci jsou napojeny na přípojku elektřiny. Stavby garáží stojí na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 955/3, LV č. 1 a parc. č. 955/4, LV č. 1. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako zastavěné plochy a nádvoří, o celkové výměře 126,00 m2 a nejsou předmětem dražby. Pozemky jsou částečně zastavěné stavbou garáží a mají obdélníkový tvar. Přístup k nemovitým věcem je po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 956, který je ve vlastnictví města Plzeň. Město Plzeň se nachází cca 15,00 km západně od města Rokycany, cca 40,00 km severovýchodně od města Klatovy a cca 47,00 km jihozápadně od města Rakovník. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Dopravní obslužnost města zajišťují prostředky MHD, příměstské autobusy a vlaky. Nemovité věci se nacházejí cca ve středu zastavěné části města Plzeň-Skvrňany. Zastávka trolejbusu „Zátiší“ se nachází cca 300,00 m od nemovitých věcí. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zátiší 1205/8, Plzeň 3 - Skvrňany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.