Dražba pozemků, Starý Kolín, id. podíl 1/8

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00104/11-483
Nejnižší podání 33.620 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 7
Počet podání 20

Nejvyšší podání

fe9395e0
54.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fe9395e0 54.000 Kč 6.12.2023 10:39:55.731427
22bb3e7a 53.000 Kč 6.12.2023 10:38:35.107561
fe9395e0 52.000 Kč 6.12.2023 10:36:57.981344
22bb3e7a 51.000 Kč 6.12.2023 10:34:31.172938
fe9395e0 50.000 Kč 6.12.2023 10:30:49.152409
22bb3e7a 49.000 Kč 6.12.2023 10:29:56.486341
fe9395e0 48.000 Kč 6.12.2023 10:28:56.704903
22bb3e7a 47.000 Kč 6.12.2023 10:26:24.799131
7d05d499 46.000 Kč 6.12.2023 10:25:50.636845
22bb3e7a 45.000 Kč 6.12.2023 10:25:46.998933
fe9395e0 44.000 Kč 6.12.2023 10:24:44.875135
22bb3e7a 43.000 Kč 6.12.2023 10:21:07.464000
fe9395e0 42.000 Kč 6.12.2023 10:20:05.981675
2a2fb72a 41.000 Kč 6.12.2023 10:19:58.689333
22bb3e7a 40.000 Kč 6.12.2023 10:19:40.897171
2a2fb72a 38.000 Kč 6.12.2023 10:15:17.807304
22bb3e7a 37.000 Kč 6.12.2023 10:12:18.514870
fe9395e0 35.620 Kč 6.12.2023 10:10:54.178325
7d05d499 34.620 Kč 6.12.2023 10:09:05.810599
22bb3e7a 33.620 Kč 6.12.2023 10:01:19.261978

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00104/11-483
Začátek dražby06.12.2023 10:00
Konec dražby06.12.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání33.620 Kč
Výsledná cena (odhadní)50.430 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 1/8 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 2491, orná půda o výměře 7058 m²,

- pozemek parcela č. 2493, trvalý travní porost o výměře 3585 m²,

- pozemek parcela č. 2575, vodní plocha o výměře 1410 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 435 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, pro obec Starý Kolín, katastrální území Starý Kolín.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kolín, východně od souvisle zastavěného území obce Starý Kolín, poblíž stavby č.p. 112. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 2009 (ve vlastnictví obce Starý Kolín).

Pozemky parc.č. 2491 a 2493 jsou zemědělské pozemky. Celková výměra zemědělských pozemků činí 10 643 m². Na pozemku parc.č. 2575 se nachází vodní nádrž umělá.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.01606384, 15.316875376

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.