Dražba pozemků, Starý Kolín, id. podíl 1/8

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 15 hodin 12 minut 17 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00104/11-460
Nejnižší podání 33.620 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00104/11-460
Začátek dražby25.10.2023 10:00
Konec dražby25.10.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání33.620 Kč
Výsledná cena (odhadní)50.430 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0010411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 1/8 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 2491, orná půda o výměře 7058 m²,

- pozemek parcela č. 2493, trvalý travní porost o výměře 3585 m²,

- pozemek parcela č. 2575, vodní plocha o výměře 1410 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 435 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, pro obec Starý Kolín, katastrální území Starý Kolín.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kolín, východně od souvisle zastavěného území obce Starý Kolín, poblíž stavby č.p. 112. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 2009 (ve vlastnictví obce Starý Kolín).

Pozemky parc.č. 2491 a 2493 jsou zemědělské pozemky. Celková výměra zemědělských pozemků činí 10 643 m². Na pozemku parc.č. 2575 se nachází vodní nádrž umělá.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.01606384, 15.316875376

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.