Byt 1+kk v Karlových Varech, okr. Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX20295/22-47
Nejnižší podání 1.377.500 Kč
Minimální příhoz 13.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 5

Nejvyšší podání

194f0998
1.429.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
194f0998 1.429.500 Kč 8.11.2023 14:06:41.747165
4995f27a 1.416.500 Kč 8.11.2023 14:06:36.938747
194f0998 1.403.500 Kč 8.11.2023 14:01:42.794955
4995f27a 1.390.500 Kč 8.11.2023 13:56:57.181047
194f0998 1.377.500 Kč 8.11.2023 13:20:32.683040

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX20295/22-47
Začátek dražby08.11.2023 13:00
Konec dražby08.11.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.377.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.755.000 Kč
Minimální výše příhozu13.000 Kč
Dražební jistota290.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102029522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 481/1 v budově č.p. 481, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 1161, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. 1098 a p.č. 1161 v rozsahu 5115/51780, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4621 a listu vlastnictví č. 2913, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, netypového bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Pod Jelením skokem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1084, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 80-ti lety. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako podprůměrná. 

203EX20295/22 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pod Jelením skokem 481/16, Karlovy Vary, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.