Podíl na rodinném domě v obci Aš, okr. Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX5912/17
Nejnižší podání 596.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 25

Nejvyšší podání

fb592460
836.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fb592460 836.667 Kč 8.11.2023 14:05:52.565102
541a9ba7 826.667 Kč 8.11.2023 14:02:10.676593
fb592460 816.667 Kč 8.11.2023 13:59:42.028257
541a9ba7 806.667 Kč 8.11.2023 13:59:04.935538
fb592460 796.667 Kč 8.11.2023 13:58:48.622844
541a9ba7 786.667 Kč 8.11.2023 13:57:44.053833
fb592460 776.667 Kč 8.11.2023 13:57:22.072278
541a9ba7 766.667 Kč 8.11.2023 13:55:47.501714
fb592460 756.667 Kč 8.11.2023 13:55:29.358503
541a9ba7 746.667 Kč 8.11.2023 13:54:34.336173
fb592460 736.667 Kč 8.11.2023 13:53:58.210027
541a9ba7 726.667 Kč 8.11.2023 13:51:39.305522
fb592460 716.667 Kč 8.11.2023 13:49:25.932456
541a9ba7 706.667 Kč 8.11.2023 13:43:05.387458
fb592460 696.667 Kč 8.11.2023 13:41:40.326418
541a9ba7 686.667 Kč 8.11.2023 13:38:11.305578
fb592460 676.667 Kč 8.11.2023 13:36:25.138899
541a9ba7 666.667 Kč 8.11.2023 13:30:20.986966
fb592460 656.667 Kč 8.11.2023 13:27:30.928098
a899b61b 646.667 Kč 8.11.2023 13:21:36.680746
fb592460 636.667 Kč 8.11.2023 13:07:16.947293
a899b61b 626.667 Kč 8.11.2023 13:06:18.748559
fb592460 616.667 Kč 8.11.2023 13:05:11.980073
5b023ca2 606.667 Kč 8.11.2023 13:05:06.679874
9dde9de0 596.667 Kč 8.11.2023 13:03:53.491937

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX5912/17
Začátek dražby08.11.2023 13:00
Konec dražby08.11.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání596.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)895.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100591217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 zděného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Aš, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bratrská 1149/37, 352 01 Aš. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2179/45 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Aš. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V průběhu životnosti byla pravděpodobně provedena oprava fasádních omítek ve dvorní části objektu, byly osazeny nové vchodové dveře a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

203EX5912/17, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bratrská 1149/37, Aš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.