Garáž, v obci Nejdek, okr. Karlovy Vary

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX38497/16
Nejnižší podání 126.667 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 2

Nejvyšší podání

de61cabd
133.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
de61cabd 133.667 Kč 8.11.2023 13:57:20.319317
c94bcfc4 126.667 Kč 8.11.2023 13:00:56.563098

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX38497/16
Začátek dražby08.11.2023 13:00
Konec dražby08.11.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání126.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)190.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103849716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Nejdek, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je ve skutečnosti přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3285/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje, dále po veřejné, štěrkové komunikaci na pozemku p.č. 1955/50 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví města Nejdek a dále po štěrkové komunikaci na pozemcích p.č. 1955/26 - ostatní plocha, p.č. 1955/27 - ostatní plocha, p.č. 1955/28 - ostatní plocha, p.č. 1955/29 - ostatní plocha a p.č. 1955/30 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů - soukromých osob (skutečný přístup není po právní stránce zajištěn). Teoretický přístup je po právní stránce zajištěn přes výše uvedený pozemek p.č. 1955/50, který je ve vlastnictví města Nejdek. Dle informací ČSÚ ve městě Nejdek se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. 

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

náměstí Karla IV. 239, Nejdek, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.