Dražba rodinného domu, ul. Na Konci 571, 760 01 Zlín

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 14 hodin 26 minut 17 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00450/19-359
Nejnižší podání 5.273.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00450/19-359
Začátek dražby25.10.2023 10:30
Konec dražby25.10.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání5.273.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.910.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0045019
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci , a to:

- pozemek parcela č. St. 715, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m². Součástí je stavba: Prštné, č.p. 571, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 715

- pozemek parcela č. 736/4, zahrada o výměře 1226 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 126 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zlín, katastrální území Prštné.

Součástí rodinného domu je navazující přístavba hospodářské budovy, přistavěna k severní straně domu.

Stavba je podsklepená, s jedním nadzemním podlažím, pultovou střechou. Podlaha je betonová, okna dřevěná dvojitá. Omítky vápenné.

Zastavěná plocha přístavby činí cca 13 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (elektro a kanalizace).

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Zlín, ve statutárním městě Zlín, části Prštné, při ul. Na Konci, poblíž Prštenského rybníka. Vzdálenost k zastávce MHD autobusu „Mladcová, rozvodna“ je cca 600 m. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 618 (ve vlastnictví statutárního města Zlín). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve statutárním městě Zlín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 3 km od nemovitých věcí.

Pozemky:

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou svažité a nachází se na nich rodinný dům, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1 331 m².

Stavby:

Rodinný dům č.p. 571, součást pozemku parc.č. st. 715

Stavba je samostatně stojící, podsklepená, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou kombinované (zděné z cihel a tvárnic). Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení, vnitřní omítky jsou vápenné. Je proveden venkovní obklad soklu. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni, koupelně. Schody do podkroví jsou dřevěné, do sklepních prostor betonové. Okna jsou osazena plastová, dveře jsou hladké plné. Podlahy v obytných místnostech tvoří plovoucí podlahy, v ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím el. kotle či krbem, napojeným na teplovodní rozvody. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vana, sprchový kout, umyvadlo a WC. Ostatní vybavení tvoří teplovodní krb.

Napojení na IS: elektro. Voda je do domu přivedena ze studny. Odkanalizování objektu je svedeno do jímky s přepadem do kanalizace. Plyn není proveden.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna a prádelna

1.NP – vstupní veranda, kuchyňský kout, 3 pokoje, chodba, koupelna s WC

Podkroví – 3 pokoje

Zastavěná plocha domu činí cca 105 m². Celková užitná plocha domu činí cca 138 m² (bez sklepních prostor).

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Konci 571, Zlín - Prštné, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.