Podíl na rodinném domě v obci Lančov, okr. Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX6076/23
Nejnižší podání 126.667 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 7

Nejvyšší podání

9e3f260d
150.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9e3f260d 150.667 Kč 8.11.2023 14:00:28.326877
80abf8c8 146.667 Kč 8.11.2023 13:58:18.326984
9e3f260d 142.667 Kč 8.11.2023 13:58:01.405209
80abf8c8 138.667 Kč 8.11.2023 13:57:17.957085
9e3f260d 134.667 Kč 8.11.2023 13:56:50.576836
80abf8c8 130.667 Kč 8.11.2023 13:55:02.399096
9e3f260d 126.667 Kč 8.11.2023 13:00:52.982002

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX6076/23
Začátek dražby08.11.2023 13:00
Konec dražby08.11.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání126.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)190.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota49.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100607623
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/42. Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou a z části pultovou střechou krytou taškou pálenou a plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lančov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Lančov 45, 671 06 Lančov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 3074/1 - ostatní plocha a p.č. 155/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Lančov. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu.

203EX6076/23 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lančov 45, Lančov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.