ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+1), podíl 1/2, obec Obrnice, okres Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 22063 / 12 - 610
Nejnižší podání 32.500 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 6

Nejvyšší podání

cd04814d
42.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cd04814d 42.500 Kč 19.10.2023 10:49:19.874136
b2bd6be5 40.500 Kč 19.10.2023 10:45:06.737117
cd04814d 38.500 Kč 19.10.2023 10:44:49.432686
b2bd6be5 36.500 Kč 19.10.2023 10:40:24.289229
51824129 34.500 Kč 19.10.2023 10:30:51.020427
cd04814d 32.500 Kč 19.10.2023 10:30:33.287510

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 22063 / 12 - 610
Začátek dražby19.10.2023 10:30
Konec dražby19.10.2023 10:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání32.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol112206312
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - jednotce č. 215/3 v budově č.p. 215, č.p. 216, č.p. 217 a č.p. 218, příslušející k části obce Obrnice, na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 676/26832, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1043 a listu vlastnictví č. 861, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, okres Most. 


Bytová jednotka č. 215/3 se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nová výstavba. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 115/63, který je ve vlastnictví Obce Obrnice. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2004 byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená, dále v roce 2008 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém na jedné štítové stěně objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286 jsou dále situovány venkovní úpravy - přístupové chodníky z betonové dlažby. Dále se na pozemcích nacházejí porosty plevelného a náletového charakteru. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nová výstavba 215, Adresa, Obrnice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.