Lesní pozemek v obci Morkůvky, okres Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 7478/21-232
Nejnižší podání 14.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 41

Nejvyšší podání

60a2726e
55.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
60a2726e 55.000 Kč 31.10.2023 11:34:06.043950
9ffe6863 53.000 Kč 31.10.2023 11:29:48.350773
60a2726e 52.000 Kč 31.10.2023 11:29:03.732045
9ffe6863 51.000 Kč 31.10.2023 11:24:32.931649
60a2726e 50.000 Kč 31.10.2023 11:24:04.108499
9ffe6863 49.000 Kč 31.10.2023 11:19:08.493474
60a2726e 48.000 Kč 31.10.2023 11:14:10.438494
9ffe6863 47.000 Kč 31.10.2023 11:11:05.834186
60a2726e 46.000 Kč 31.10.2023 11:06:46.605545
9ffe6863 45.000 Kč 31.10.2023 11:06:02.411294
60a2726e 44.000 Kč 31.10.2023 11:05:32.190233
9ffe6863 43.000 Kč 31.10.2023 11:04:58.323940
60a2726e 42.000 Kč 31.10.2023 11:03:52.877315
9ffe6863 41.000 Kč 31.10.2023 11:03:03.222170
60a2726e 40.000 Kč 31.10.2023 11:02:53.746815
9ffe6863 39.000 Kč 31.10.2023 11:02:38.069898
60a2726e 38.000 Kč 31.10.2023 11:02:22.744263
fef744bc 37.000 Kč 31.10.2023 11:02:10.778543
60a2726e 36.000 Kč 31.10.2023 10:59:04.824842
9ffe6863 35.000 Kč 31.10.2023 10:58:38.285136
fef744bc 34.000 Kč 31.10.2023 10:58:24.388611
60a2726e 33.000 Kč 31.10.2023 10:58:13.998358
fef744bc 32.000 Kč 31.10.2023 10:58:00.038738
60a2726e 31.000 Kč 31.10.2023 10:57:55.280757
fef744bc 30.000 Kč 31.10.2023 10:57:43.015750
60a2726e 29.000 Kč 31.10.2023 10:56:24.522326
fef744bc 28.000 Kč 31.10.2023 10:56:18.720175
f3705e95 27.000 Kč 31.10.2023 10:55:34.979325
60a2726e 26.000 Kč 31.10.2023 10:55:09.778954
fef744bc 25.000 Kč 31.10.2023 10:52:55.514903
9ffe6863 24.000 Kč 31.10.2023 10:51:49.124402
fef744bc 23.000 Kč 31.10.2023 10:51:40.174641
9ffe6863 22.000 Kč 31.10.2023 10:51:24.316350
f417a324 21.000 Kč 31.10.2023 10:51:17.085977
fef744bc 20.000 Kč 31.10.2023 10:50:51.714517
f417a324 19.000 Kč 31.10.2023 10:45:59.808991
9ffe6863 18.000 Kč 31.10.2023 10:41:23.731281
771e2745 17.000 Kč 31.10.2023 10:07:19.440389
9ffe6863 16.000 Kč 31.10.2023 10:06:59.821979
771e2745 15.000 Kč 31.10.2023 10:04:03.886097
60a2726e 14.000 Kč 31.10.2023 10:03:52.598190

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 7478/21-232
Začátek dražby31.10.2023 10:00
Konec dražby31.10.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání14.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.500 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol747821
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je lesní pozemek v obci Morkůvky, okres Břeclav. Jedná se o lesní pozemek s porostem listnatých stromů. Pozemek je rovinatý. Celková výměra pozemku odpovídá dle katastru nemovitostí 1 748,00 m2 a v druhu pozemku je evidován jako lesní pozemek se způsobem ochrany jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka. Obec Morkůvky se nachází v Jihomoravském kraji a žije zde přibližně 522 obyvatel. V centru obce se nachází autobusová zastávka. Autobusové spoje směřují do obce Klobouky u Brna a Velké Pavlovice. Předmětná nemovitá věc se nachází směrem na jih od zastavěné části obce, v zalesněném území. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Morkůvky, Morkůvky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.