Dražba pozemku, Rybniště, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 633/23-58
Nejnižší podání 318.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 49

Nejvyšší podání

0c169813
532.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0c169813 532.000 Kč 14.11.2023 14:47:25.696889
0c169813 522.000 Kč 14.11.2023 14:47:16.427129
0c169813 512.000 Kč 14.11.2023 14:47:07.155026
0c169813 502.000 Kč 14.11.2023 14:46:53.546808
0c169813 492.000 Kč 14.11.2023 14:46:36.484115
e9ca9ab7 482.000 Kč 14.11.2023 14:45:46.812275
0c169813 481.000 Kč 14.11.2023 14:42:10.097954
0c169813 471.000 Kč 14.11.2023 14:41:49.608936
0c169813 461.000 Kč 14.11.2023 14:41:36.579880
0c169813 451.000 Kč 14.11.2023 14:41:18.974774
0c169813 441.000 Kč 14.11.2023 14:41:04.868038
0c169813 431.000 Kč 14.11.2023 14:40:20.753811
0c169813 421.000 Kč 14.11.2023 14:39:48.496182
e9ca9ab7 411.000 Kč 14.11.2023 14:36:10.668939
ad98bc21 410.000 Kč 14.11.2023 14:34:55.961213
e9ca9ab7 409.000 Kč 14.11.2023 14:34:11.917272
0c169813 408.000 Kč 14.11.2023 14:33:31.080380
e9ca9ab7 407.000 Kč 14.11.2023 14:30:52.555192
0c169813 403.000 Kč 14.11.2023 14:30:29.731103
e9ca9ab7 393.000 Kč 14.11.2023 14:30:23.997768
e8fd0752 388.000 Kč 14.11.2023 14:30:09.900272
e9ca9ab7 387.000 Kč 14.11.2023 14:29:32.501742
c132d253 382.000 Kč 14.11.2023 14:29:19.962379
e9ca9ab7 377.000 Kč 14.11.2023 14:29:07.926802
e8fd0752 372.000 Kč 14.11.2023 14:29:00.299883
ee7d3490 371.000 Kč 14.11.2023 14:28:52.886569
e1d91e80 370.000 Kč 14.11.2023 14:28:43.831348
bf45080e 369.000 Kč 14.11.2023 14:28:31.907533
e9ca9ab7 368.000 Kč 14.11.2023 14:28:23.422103
e1d91e80 363.000 Kč 14.11.2023 14:28:12.810922
e9ca9ab7 362.000 Kč 14.11.2023 14:27:10.518106
ad98bc21 357.000 Kč 14.11.2023 14:26:58.638416
e9ca9ab7 356.000 Kč 14.11.2023 14:26:45.975294
c132d253 351.000 Kč 14.11.2023 14:26:34.818531
ad98bc21 341.000 Kč 14.11.2023 14:26:26.981258
e1d91e80 340.000 Kč 14.11.2023 14:26:08.348845
e8fd0752 339.000 Kč 14.11.2023 14:25:56.893924
e1d91e80 338.000 Kč 14.11.2023 14:25:41.890191
ee7d3490 337.000 Kč 14.11.2023 14:25:31.658256
e1d91e80 336.000 Kč 14.11.2023 14:24:31.302040
ee7d3490 335.000 Kč 14.11.2023 14:24:12.836949
e1d91e80 334.000 Kč 14.11.2023 14:19:16.379666
e8fd0752 333.000 Kč 14.11.2023 14:18:45.163562
e1d91e80 332.000 Kč 14.11.2023 14:16:20.703300
0c169813 331.000 Kč 14.11.2023 14:15:47.087163
e1d91e80 321.000 Kč 14.11.2023 14:11:09.586521
0c169813 320.000 Kč 14.11.2023 14:10:06.803187
e8fd0752 319.000 Kč 14.11.2023 14:01:44.915653
0c169813 318.000 Kč 14.11.2023 14:00:24.485879

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 633/23-58
Začátek dražby14.11.2023 14:00
Konec dražby14.11.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání318.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)477.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota38.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol6332358
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází cca 70 m jižně od okraje zastavěné části obce Rybniště. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 797 m2. Travnatý pozemek je na severozápadní straně ohraničený dřevěným oplocením cizího vlastníka, na východní straně zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 50/3, který je ve vlastnictví obce Rybniště


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rybniště 33, Rybniště, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.