Automobil ŠKODA YETI - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 20916/14-176
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 114
Počet podání 48

Nejvyšší podání

a9e27b34
113.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a9e27b34 113.500 Kč 5.12.2023 10:44:13.493145
88f8bd42 113.000 Kč 5.12.2023 10:39:43.118543
58c7664e 112.500 Kč 5.12.2023 10:35:34.793359
2cb22f3c 112.000 Kč 5.12.2023 10:34:39.472503
58c7664e 111.500 Kč 5.12.2023 10:31:18.620434
2cb22f3c 111.000 Kč 5.12.2023 10:29:14.088192
4b0a0f5d 110.500 Kč 5.12.2023 10:18:40.194293
f85fb9df 110.000 Kč 5.12.2023 10:17:48.529120
4b0a0f5d 100.000 Kč 5.12.2023 10:17:22.468651
f85fb9df 99.500 Kč 5.12.2023 10:17:10.833351
4b0a0f5d 93.500 Kč 5.12.2023 10:16:30.929136
26c18f07 92.500 Kč 5.12.2023 10:16:20.339558
4b0a0f5d 92.000 Kč 5.12.2023 10:16:10.856539
cb7e881d 91.000 Kč 5.12.2023 10:15:56.570350
4b0a0f5d 90.000 Kč 5.12.2023 10:13:21.677103
3f2a04de 89.000 Kč 5.12.2023 10:13:10.151944
4b0a0f5d 88.500 Kč 5.12.2023 10:12:44.109488
3f2a04de 87.500 Kč 5.12.2023 10:12:29.471760
4b0a0f5d 87.000 Kč 5.12.2023 10:12:21.486980
2065c37a 86.000 Kč 5.12.2023 10:10:21.590010
3178b132 85.500 Kč 5.12.2023 10:10:11.153459
4b0a0f5d 85.000 Kč 5.12.2023 10:10:05.756771
3178b132 83.000 Kč 5.12.2023 10:09:45.683183
ee23b73e 82.500 Kč 5.12.2023 10:09:38.979281
3178b132 82.000 Kč 5.12.2023 10:09:31.490989
ee23b73e 81.500 Kč 5.12.2023 10:09:25.729242
3178b132 81.000 Kč 5.12.2023 10:09:10.626351
4b0a0f5d 80.000 Kč 5.12.2023 10:08:54.317580
ee23b73e 75.000 Kč 5.12.2023 10:07:21.398921
ee23b73e 74.500 Kč 5.12.2023 10:06:40.881932
3178b132 74.000 Kč 5.12.2023 10:06:14.610702
ee23b73e 72.000 Kč 5.12.2023 10:06:00.491115
3178b132 71.000 Kč 5.12.2023 10:05:46.953098
e9801d62 70.500 Kč 5.12.2023 10:05:32.774543
ee23b73e 70.000 Kč 5.12.2023 10:05:17.990675
e9f39b96 69.500 Kč 5.12.2023 10:05:10.646731
3178b132 69.000 Kč 5.12.2023 10:03:56.673343
ee23b73e 68.500 Kč 5.12.2023 10:02:38.389449
3849e7f6 63.500 Kč 5.12.2023 10:02:26.069624
e9801d62 63.000 Kč 5.12.2023 10:02:21.166451
3849e7f6 62.500 Kč 5.12.2023 10:02:14.279569
ee23b73e 62.000 Kč 5.12.2023 10:02:08.091817
e9801d62 57.000 Kč 5.12.2023 10:02:01.425579
3178b132 56.500 Kč 5.12.2023 10:01:55.081235
ee23b73e 56.000 Kč 5.12.2023 10:01:48.394530
e9801d62 51.000 Kč 5.12.2023 10:01:37.287489
2065c37a 50.500 Kč 5.12.2023 10:01:18.272345
6cf3cc49 50.000 Kč 5.12.2023 10:01:00.522578

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 20916/14-176
Začátek dražby05.12.2023 10:00
Konec dražby05.12.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

 Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1420916176, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 14.12.2023 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 30.11.2023 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.