Pozemek 2 768 m² - Pyšely

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 230372
Nejnižší podání 153.020 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

b3dfd1d5
153.020 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b3dfd1d5 153.020 Kč 23.11.2023 11:24:52.296684

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby230372
Začátek dražby23.11.2023 11:00
Konec dražby23.11.2023 11:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání153.020 Kč
Cena předmětu dražby153.020 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol230372
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek je evidován v rámci katastru nemovitostí v druhu pozemku trvalý travní porost. Dle územně plánovací dokumentace obce Pyšely je Pozemek evidován v druhu Plochy zemědělské – orná půda / trvalý travní porost.

Plochy zemědělské – orná půda / trvalý travní poros hlavní využití:

a) pozemky orné půdy a trvalých travních porostů sloužící k hospodaření na zemědělské půdě

přípustné využití:

a) stavby a zařízení cestovního ruchu (cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra)

b) oplocení pro chov – pouze dočasné ohradníky

c) oplocení zahrad

d) změny druhu pozemku (zatravnění, vodní plochy)

e) veřejný prostor v okolí církevní památky

f) zalesňování zemědělských pozemků

g) revitalizace vodních toků

h) výstavba malých vodních nádrží (rybníků)

i) pěstební činnost včetně oplocení obhospodařované části

nepřípustné využití:

a) umisťování (i dočasné) výrobků plnících funkci stavby (mobilheim, obytné přívěsy, maringotky, atd.)

a)     b) jiné než hlavní, přípustné a podmínečně přípustné


Termín prohlídky

  • Od 08.11.2023 15:00 do 08.11.2023 15:15
  • Od 09.11.2023 11:00 do 09.11.2023 11:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Ladova 32, 251 67 Pyšely Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 737 290 158


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

nám. T. G. Masaryka 640, Pyšely, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.