Rodinný dům č.p. 133 a 138 v obci Uhlířské Janovice, okr. Kutná Hora

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EXD49/23
Nejnižší podání 3.000.000 Kč
Minimální příhoz 25.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

7a2ee531
3.000.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7a2ee531 3.000.000 Kč 29.11.2023 13:21:08.449260

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby203EXD49/23
Začátek dražby29.11.2023 13:00
Konec dražby29.11.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání3.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.000.000 Kč
Minimální výše příhozu25.000 Kč
Dražební jistota850.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100602715
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

LV č.10569:

Jde o levou část dvojdomu. Je zděná, nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími. Střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hladká. Okna jsou dřevěná zdvojená, jedno plastové, vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou z dlažby a OSB desek. WC jsou splachovací. Koupelna je s vanou, sprchový kout, umyvadlo. Kuchyň je s linkou, plynový sporák. V přízemí je kompletně vybavená kuchyň restaurace. Vytápění je ústřední, kotel na pevná paliva, plynový kotel. Teplá voda je z boileru. Dispozičně jde o v patře o byt 4+1. V přízemí je kuchyň restaurace, lokál, salonek a WC muži. Tyto prostory jsou propojeny se zbytkem restaurace v č.p.133. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. U domu se dále nachází zděná vedlejší stavba - místnost k zabíjačkám a příprava na chladírenský box.

LV č.1643:

Jde o pravou část dovojdomu, která je stavbě technickým stavem určena k provozu restaurace. Do této části nebyl znalec vpuštěn. Byla pořízena pouze fotodokumentace zvenku. Výměry byly převzaty ze ZP č.15708-576/2017 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o., ze dne 29.3.2017. Veškeré rozvody v domě vč.topení jsou protažen ze sousedního objektu č.p.133. Dle sdělení p.Macháčka není restaurace v současné době provozována. Nájemní vztahy údajně nejsou. V případě samostatného prodeje musí být objekt č.p.138 stavebně upraven a oddělen od č.p.133. V tom případě lze konstatovat, že po oddělení obou objektů by nebyl objekt č.p.133 v provozuschopném stavu.

203EXD49/23


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jungmannova 133, Uhlířské Janovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.