Dražba id. spol. podílu 6/10 bytového domu obec Ústí nad Labem okres Předlice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 04697/13-164
Nejnižší podání 246.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

9ff4c393
261.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9ff4c393 261.667 Kč 29.11.2023 11:52:50.380377
d28171b3 256.667 Kč 29.11.2023 11:51:42.278736
9ff4c393 251.667 Kč 29.11.2023 11:51:14.633416
d28171b3 246.667 Kč 29.11.2023 11:04:20.052848

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 04697/13-164
Začátek dražby29.11.2023 11:00
Konec dražby29.11.2023 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Vladimíra Pekárová
telefon: 354 415 211, mobil: 739001389
vladimira.pekarova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání246.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)370.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol0469713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti 6/10 na řadovém, plně podsklepeném bytovém domě se třemi nadzemními podlažími v k.ú. Předlice, č.p. 131, obec Ústí nad Labem. Dům je prázdný. K nemovitým věcem náleží následující příslušenství: - přípojky inženýrských sítí v rozsahu vlastního pozemku


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.656579534, 13.996487842

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.