Rodinný dům v Opatovicích nad Labem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 EX 1243/22-229
Nejnižší podání 6.000.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 18

Nejvyšší podání

c95d15a6
6.540.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c95d15a6 6.540.000 Kč 23.11.2023 11:41:20.428742
013f48c2 6.340.000 Kč 23.11.2023 11:41:07.838903
c95d15a6 6.330.000 Kč 23.11.2023 11:41:01.951547
013f48c2 6.320.000 Kč 23.11.2023 11:40:56.638130
c95d15a6 6.310.000 Kč 23.11.2023 11:40:40.016954
013f48c2 6.300.000 Kč 23.11.2023 11:39:16.618555
c95d15a6 6.290.000 Kč 23.11.2023 11:38:49.181161
013f48c2 6.280.000 Kč 23.11.2023 11:38:35.157800
c95d15a6 6.180.000 Kč 23.11.2023 11:38:01.926517
013f48c2 6.170.000 Kč 23.11.2023 11:37:56.658009
c95d15a6 6.160.000 Kč 23.11.2023 11:33:23.121478
013f48c2 6.150.000 Kč 23.11.2023 11:32:15.658769
c95d15a6 6.140.000 Kč 23.11.2023 11:32:06.608162
013f48c2 6.130.000 Kč 23.11.2023 11:30:50.001517
c95d15a6 6.120.000 Kč 23.11.2023 11:26:14.535153
013f48c2 6.110.000 Kč 23.11.2023 11:23:30.967629
c95d15a6 6.010.000 Kč 23.11.2023 10:33:38.094639
013f48c2 6.000.000 Kč 23.11.2023 10:31:36.278050

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby147 EX 1243/22-229
Začátek dražby23.11.2023 10:30
Konec dražby23.11.2023 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání6.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota2.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol124322
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 424 s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 645, parc. č. 503/9 a 509/3 v katastrálním území Opatovice nad Labem, obec Opatovice nad Labem, okres Pardubice. Rodinný dům leží na okraji obce Opatovice nad Labem v ulici Kasárenská, v zástavbě rodinných domů. Dům je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, nachází se na rovinném pozemku, jež se skládá ze tří parcel. Základy domu jsou betonové, izolované, střecha sedlová, krytina tašková, oplechování pozink. plechem. 

Příslušenství domu tvoří studna, bazén, přístřešek, zpevněné plochy a oplocení.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jsou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kasárenská 424, Opatovice nad Labem, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.