Dražba spoluvlastnického podílu id. ½, travní porost, Lomnice nad Popelkou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 00735/23-047
Nejnižší podání 14.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

960cf9a5
14.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
960cf9a5 [priorita 1] 14.000 Kč 22.11.2023 10:10:51.247461

KrajLiberecký kraj
OkresSemily
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 00735/23-047
Začátek dražby22.11.2023 10:00
Konec dražby22.11.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání14.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0073523
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,4 km severně od okraje zastavěné části obce Rváčov. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 1 171 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 1537, který je ve vlastnictví České republiky.

 

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

 

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

 

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost nebylo do dne zpracování posudku reagováno.

Ohledání nemovité věci bylo provedeno dne 28.6.2023. Povinný byl vyrozuměn o provedení místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavil a nepředložil dokumentaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.552225912, 15.331126165

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.