Dražba podílu na zemědělském objektu v obci Našiměřice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158DD13/23-8
Nejnižší podání 24.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158DD13/23-8
Začátek dražby21.11.2023 09:30
Konec dražby21.11.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání24.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1101323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se podíl řadové stodoly ve špatném technickém až havarijním stavu, část nezastavěného pozemku tvoří pruh mezi objektem a příjezdovou cestou. Podrobný popis nemovitostí je obsažen v znaleckém posudku znalce Ing. Daniela Jakwertha č. 1672‒76/2023 ze dne 05.07.2023.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

48.969598969, 16.372941668

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.