Dražba podílu na zemědělských pozemcích

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158DD13/23-10
Nejnižší podání 28.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 4
Počet podání 11

Nejvyšší podání

64aea03d
78.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
64aea03d 78.000 Kč 23.11.2023 10:25:28.677327
dff05d4e 73.000 Kč 23.11.2023 10:24:19.511018
64aea03d 68.000 Kč 23.11.2023 10:21:02.418992
dff05d4e 63.000 Kč 23.11.2023 10:19:01.348405
64aea03d 58.000 Kč 23.11.2023 10:06:23.481118
dff05d4e 53.000 Kč 23.11.2023 10:04:02.261246
64aea03d 48.000 Kč 23.11.2023 9:42:24.810489
dff05d4e 43.000 Kč 23.11.2023 9:35:51.475552
64aea03d 38.000 Kč 23.11.2023 9:34:39.085769
dff05d4e 33.000 Kč 23.11.2023 9:33:53.088138
1c0feb68 28.000 Kč 23.11.2023 9:31:49.584831

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158DD13/23-10
Začátek dražby23.11.2023 09:30
Konec dražby23.11.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání28.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)42.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1301323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se podíl na zemědělských pozemcích orné půdy s malým pozemkem polní

cesty ve funkčním celku se zemědělskými pozemky. Podrobný popis nemovitostí je obsažen v znaleckém

posudku znalce Ing. Daniela Jakwertha č. 1672‒76/2023 ze dne 05.07.2023.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

48.980046367, 16.208366522

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.