Mercedes Benz CL500 V8 Lorinser

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 229/00-006
Nejnižší podání 190.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 8
Počet podání 65

Nejvyšší podání

1a4d3db8
330.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1a4d3db8 330.000 Kč 29.11.2023 11:27:39.488053
45c75593 329.000 Kč 29.11.2023 11:26:04.207161
1a4d3db8 328.000 Kč 29.11.2023 11:25:40.626778
45c75593 327.000 Kč 29.11.2023 11:24:21.413309
1a4d3db8 326.000 Kč 29.11.2023 11:24:04.343274
45c75593 325.000 Kč 29.11.2023 11:21:48.737462
1a4d3db8 324.000 Kč 29.11.2023 11:21:40.356141
45c75593 323.000 Kč 29.11.2023 11:19:30.024422
1a4d3db8 322.000 Kč 29.11.2023 11:19:14.965137
45c75593 321.000 Kč 29.11.2023 11:17:57.852063
1a4d3db8 320.000 Kč 29.11.2023 11:17:49.674941
45c75593 318.000 Kč 29.11.2023 11:16:29.611148
1a4d3db8 317.000 Kč 29.11.2023 11:16:15.416964
45c75593 316.000 Kč 29.11.2023 11:14:39.968618
1a4d3db8 315.000 Kč 29.11.2023 11:14:31.476524
45c75593 312.000 Kč 29.11.2023 11:12:38.594739
1a4d3db8 311.000 Kč 29.11.2023 11:12:24.795218
45c75593 310.000 Kč 29.11.2023 11:11:26.946655
e81b0a65 309.000 Kč 29.11.2023 11:11:15.229077
45c75593 308.000 Kč 29.11.2023 11:11:06.030892
e81b0a65 307.000 Kč 29.11.2023 11:10:58.042646
45c75593 306.000 Kč 29.11.2023 11:10:49.567011
e81b0a65 305.000 Kč 29.11.2023 11:10:39.910291
45c75593 304.000 Kč 29.11.2023 11:10:31.024036
e81b0a65 303.000 Kč 29.11.2023 11:10:19.855334
45c75593 302.000 Kč 29.11.2023 11:10:01.298803
e81b0a65 301.000 Kč 29.11.2023 11:09:20.982588
1a4d3db8 300.000 Kč 29.11.2023 11:09:09.925046
45c75593 293.000 Kč 29.11.2023 11:09:00.396968
e81b0a65 292.000 Kč 29.11.2023 11:07:53.211687
1a4d3db8 282.000 Kč 29.11.2023 11:07:28.751631
e81b0a65 281.000 Kč 29.11.2023 11:07:00.550568
1a4d3db8 271.000 Kč 29.11.2023 11:06:52.549588
e81b0a65 270.000 Kč 29.11.2023 11:06:49.762439
45c75593 260.000 Kč 29.11.2023 11:06:45.379248
e81b0a65 259.000 Kč 29.11.2023 11:06:38.362061
45c75593 258.000 Kč 29.11.2023 11:06:34.706877
e81b0a65 257.000 Kč 29.11.2023 11:06:28.653163
45c75593 256.000 Kč 29.11.2023 11:06:24.436479
e81b0a65 255.000 Kč 29.11.2023 11:06:17.712443
45c75593 254.000 Kč 29.11.2023 11:06:11.767323
e81b0a65 253.000 Kč 29.11.2023 11:06:02.577294
45c75593 252.000 Kč 29.11.2023 11:03:05.557778
1a4d3db8 251.000 Kč 29.11.2023 11:02:27.017574
cf917e55 250.000 Kč 29.11.2023 11:00:55.892878
1a4d3db8 245.000 Kč 29.11.2023 11:00:35.193397
45c75593 241.000 Kč 29.11.2023 11:00:19.456209
cf917e55 240.000 Kč 29.11.2023 11:00:05.935228
45c75593 236.000 Kč 29.11.2023 10:59:17.046997
1a4d3db8 235.000 Kč 29.11.2023 10:57:45.838384
cf917e55 230.000 Kč 29.11.2023 10:56:11.008485
1a4d3db8 224.000 Kč 29.11.2023 10:55:57.129666
45c75593 223.000 Kč 29.11.2023 10:55:40.882770
cf917e55 222.000 Kč 29.11.2023 10:55:28.937336
45c75593 221.000 Kč 29.11.2023 10:55:14.821348
1a4d3db8 220.000 Kč 29.11.2023 10:54:57.317380
45c75593 216.000 Kč 29.11.2023 10:52:57.336301
1a4d3db8 215.000 Kč 29.11.2023 10:52:03.496823
45c75593 211.000 Kč 29.11.2023 10:46:54.227422
1a4d3db8 210.000 Kč 29.11.2023 10:41:36.750985
e81b0a65 203.000 Kč 29.11.2023 10:37:05.266626
1a4d3db8 202.000 Kč 29.11.2023 10:35:23.351148
45c75593 201.000 Kč 29.11.2023 10:33:51.750147
1a4d3db8 200.000 Kč 29.11.2023 10:31:46.512916
45c75593 190.000 Kč 29.11.2023 10:03:48.592952

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby091 EX 229/00-006
Začátek dražby29.11.2023 10:00
Konec dražby29.11.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

Ing. Petr Tischler
mobil: 777244429
tischlerp@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání190.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)570.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol022900
Specifický symbol33
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Vozidlo tovární značka Mercedes Benz CL500 V8 Lorinser

Vozidlo VIN WDD2163711A011629

Vozidlo první registrace 19.09.2007

Vozidlo první registrace v ČR 25.05.2021

Vozidlo stav tachometru 115 600 km

Vozidlo výkon 285 kW

Vozidlo objem 5 462

Vozidlo barva černá

Vozidlo palivo Baumanova 6, Horoušany,  250 82

Vozidlo STK 24.05.2023

Vozidlo původ vozu  

Vozidlo popis výbava Klimatizace,kůže

Umístění vozu (adresa) Baumanova 6, Horoušany,  250 82


Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli (§ 330 odst. 3 o.s.ř.).Termín prohlídky

  • Od 27.11.2023 10:00 do 27.11.2023 12:00

Doporučujeme prohlídku, k zjištění stavu věci. Podrobnosti k prohlídce, platbě a vyzvednutí věcí najdete v dražební vyhlášce. Zájemce je srozuměn s tím, že u použité věci nelze uplatnit vadu odpovídající míře používání a opotřebení a vady existující ke dni převzetí.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Baumanova 6, Horoušany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.