Podíl na rodinném domě v obci Plazy, okr. Mladá Boleslav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18807/15
Nejnižší podání 786.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 7

Nejvyšší podání

516cc96e
846.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
516cc96e 846.667 Kč 17.1.2024 13:51:31.766128
bcca2302 836.667 Kč 17.1.2024 13:51:25.131239
516cc96e 826.667 Kč 17.1.2024 13:51:12.109655
bcca2302 816.667 Kč 17.1.2024 13:51:05.565771
516cc96e 806.667 Kč 17.1.2024 13:43:26.291179
bcca2302 796.667 Kč 17.1.2024 13:34:54.243119
516cc96e 786.667 Kč 17.1.2024 13:00:19.176658

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18807/15
Začátek dražby17.01.2024 13:00
Konec dražby17.01.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání786.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.180.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101880715
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí jsou ideální spoluvlastnické podíly ve výši 3/16 + 3/16 na zděném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný přibližně do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Plazy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Plazy 69, 293 01 Plazy. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 477/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Plazy a dále přes nezpevněný pozemek p.sč. 477/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu - soukromé osoby (přístup není po právní stránce zajištěn). Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Pravděpodobně před více jak 20 lety byla provedena přístavba a nadstavba objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

203EX18807/15 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Plazy 69, Plazy, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.