Automobil DACIA DOKKER - techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1074/23-30
Nejnižší podání 80.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 39
Počet podání 50

Nejvyšší podání

77a399e5
172.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
77a399e5 172.500 Kč 16.1.2024 10:46:39.246732
a01b177a 172.000 Kč 16.1.2024 10:42:31.014275
d02e8664 171.500 Kč 16.1.2024 10:42:25.350072
a01b177a 171.000 Kč 16.1.2024 10:38:14.588259
77a399e5 170.500 Kč 16.1.2024 10:37:15.809270
a01b177a 170.000 Kč 16.1.2024 10:35:53.787415
d02e8664 165.000 Kč 16.1.2024 10:32:56.600370
77a399e5 164.500 Kč 16.1.2024 10:32:48.098084
d02e8664 164.000 Kč 16.1.2024 10:32:36.810457
77a399e5 163.500 Kč 16.1.2024 10:31:50.135935
a01b177a 163.000 Kč 16.1.2024 10:31:30.000467
77a399e5 153.000 Kč 16.1.2024 10:31:23.897315
d02e8664 152.500 Kč 16.1.2024 10:31:15.631725
77a399e5 152.000 Kč 16.1.2024 10:31:02.456886
d02e8664 151.500 Kč 16.1.2024 10:28:16.485189
77a399e5 151.000 Kč 16.1.2024 10:28:09.467613
d02e8664 150.500 Kč 16.1.2024 10:27:59.045461
3a0ce8ed 150.000 Kč 16.1.2024 10:27:53.392668
d02e8664 148.500 Kč 16.1.2024 10:27:43.135210
77a399e5 148.000 Kč 16.1.2024 10:27:39.447496
d02e8664 147.500 Kč 16.1.2024 10:27:35.501064
1e98c93d 147.000 Kč 16.1.2024 10:27:28.935619
d02e8664 146.500 Kč 16.1.2024 10:27:22.568979
77a399e5 146.000 Kč 16.1.2024 10:27:17.426279
d02e8664 145.500 Kč 16.1.2024 10:27:10.281864
1e98c93d 145.000 Kč 16.1.2024 10:27:01.683788
d02e8664 144.500 Kč 16.1.2024 10:26:40.739944
3a0ce8ed 144.000 Kč 16.1.2024 10:26:36.107227
d02e8664 141.500 Kč 16.1.2024 10:26:20.960067
3a0ce8ed 141.000 Kč 16.1.2024 10:26:16.993066
d02e8664 140.500 Kč 16.1.2024 10:26:10.125601
3a0ce8ed 140.000 Kč 16.1.2024 10:26:04.909503
d02e8664 136.000 Kč 16.1.2024 10:25:54.945049
3a0ce8ed 135.500 Kč 16.1.2024 10:25:49.750010
d02e8664 135.000 Kč 16.1.2024 10:25:43.501024
3a0ce8ed 134.500 Kč 16.1.2024 10:25:36.382255
5eea0067 134.000 Kč 16.1.2024 10:23:16.753950
1e98c93d 133.500 Kč 16.1.2024 10:23:03.784810
3a0ce8ed 133.000 Kč 16.1.2024 10:22:22.258103
1e98c93d 131.500 Kč 16.1.2024 10:20:53.477474
77a399e5 131.000 Kč 16.1.2024 10:19:40.940584
1e98c93d 130.500 Kč 16.1.2024 10:17:52.393760
3a0ce8ed 130.000 Kč 16.1.2024 10:10:54.853377
50784553 122.000 Kč 16.1.2024 10:08:19.352621
f700f00c 121.500 Kč 16.1.2024 10:04:24.569727
3a0ce8ed 91.500 Kč 16.1.2024 10:03:48.613727
1e98c93d 81.500 Kč 16.1.2024 10:03:07.956708
3a0ce8ed 81.000 Kč 16.1.2024 10:01:32.191987
d02e8664 80.500 Kč 16.1.2024 10:01:03.635268
f37cc160 80.000 Kč 16.1.2024 10:00:51.198886

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1074/23-30
Začátek dražby16.01.2024 10:00
Konec dražby16.01.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání80.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)240.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

 Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2301074030, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.1.2024 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.1.2024 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 13.4.2023 pohledávku, výše pohledávky v celkové výši 62.662,- Kč.


Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, přihlásil dne 28.11.2023 pohledávku, výše pohledávky v celkové výši 167.302,- Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.