Automobil ŠKODA OCTAVIA - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3130/23-41
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 65
Počet podání 50

Nejvyšší podání

d2454559
31.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d2454559 31.600 Kč 16.1.2024 11:12:34.009988
794ccfa7 31.400 Kč 16.1.2024 11:12:15.143881
d2454559 31.200 Kč 16.1.2024 11:07:39.729250
794ccfa7 31.000 Kč 16.1.2024 11:05:05.566525
d2454559 30.800 Kč 16.1.2024 11:00:22.207733
794ccfa7 30.600 Kč 16.1.2024 10:55:27.506777
d2454559 30.400 Kč 16.1.2024 10:50:37.537789
794ccfa7 30.200 Kč 16.1.2024 10:50:22.356769
d2454559 30.000 Kč 16.1.2024 10:45:37.391681
794ccfa7 29.400 Kč 16.1.2024 10:45:09.743575
702e2891 29.200 Kč 16.1.2024 10:41:49.560797
d2454559 29.000 Kč 16.1.2024 10:41:14.675611
702e2891 28.800 Kč 16.1.2024 10:41:06.082757
d2454559 28.600 Kč 16.1.2024 10:40:36.293214
702e2891 28.200 Kč 16.1.2024 10:40:21.734161
d2454559 28.000 Kč 16.1.2024 10:40:04.241748
702e2891 27.800 Kč 16.1.2024 10:39:57.172808
d2454559 27.600 Kč 16.1.2024 10:39:37.652064
702e2891 27.400 Kč 16.1.2024 10:39:03.941221
d2454559 27.200 Kč 16.1.2024 10:35:25.816473
794ccfa7 27.000 Kč 16.1.2024 10:35:18.170784
702e2891 26.800 Kč 16.1.2024 10:35:14.067674
d2454559 26.600 Kč 16.1.2024 10:32:52.019036
702e2891 26.400 Kč 16.1.2024 10:32:39.672462
d2454559 26.200 Kč 16.1.2024 10:28:25.405517
1ab41eec 26.000 Kč 16.1.2024 10:28:12.098018
37bc373a 25.800 Kč 16.1.2024 10:26:54.985321
1ab41eec 25.600 Kč 16.1.2024 10:26:36.988787
2451ea2a 25.400 Kč 16.1.2024 10:25:52.251614
657db84c 25.200 Kč 16.1.2024 10:25:25.023768
1ab41eec 24.200 Kč 16.1.2024 10:25:08.321589
2451ea2a 24.000 Kč 16.1.2024 10:23:16.307575
1ab41eec 23.800 Kč 16.1.2024 10:22:50.582884
657db84c 23.600 Kč 16.1.2024 10:12:52.182081
2451ea2a 23.400 Kč 16.1.2024 10:12:06.750828
657db84c 23.200 Kč 16.1.2024 10:11:29.828837
f7a6251d 23.000 Kč 16.1.2024 10:09:46.321066
657db84c 22.800 Kč 16.1.2024 10:09:07.949383
2451ea2a 22.600 Kč 16.1.2024 10:08:44.261207
1ab41eec 22.400 Kč 16.1.2024 10:05:55.139011
702e2891 22.200 Kč 16.1.2024 10:05:30.443288
657db84c 22.000 Kč 16.1.2024 10:03:58.325579
6dc87d2d 21.800 Kč 16.1.2024 10:03:39.376514
1ab41eec 21.600 Kč 16.1.2024 10:03:16.676983
657db84c 21.400 Kč 16.1.2024 10:02:39.523368
1ab41eec 21.200 Kč 16.1.2024 10:01:42.415918
fb39777b 21.000 Kč 16.1.2024 10:01:35.090758
a4388070 20.800 Kč 16.1.2024 10:01:02.161946
6b2b9443 10.300 Kč 16.1.2024 10:00:43.379315
702e2891 10.000 Kč 16.1.2024 10:00:17.443236

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3130/23-41
Začátek dražby16.01.2024 10:00
Konec dražby16.01.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 42/106, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: Movité věci : 722 989 672, mobil: Nemovité věci : 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2303130041, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.1.2024 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.1.2024 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín 467, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.