Pozemky 5178 m² - Brno Bystrc a stavby nezapsané na listu vlastnictví stojící na pozemcích

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 230443
Nejnižší podání 40.000.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby230443
Začátek dražby22.12.2023 10:00
Konec dražby22.12.2023 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání40.000.000 Kč
Cena předmětu dražby57.411.000 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota1.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol230443
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Organizátor aukce si zájemce o aukci dovoluje informovat, že lhůta, ve které může stavebník, RIP Property, s.r.o., IČ: 05551056, Bezová 1658/1, 14700 Praha sdělit stavebnímu úřadu nové skutečnosti týkající se staveb 4 bytových domů a provedených terénních úprav na poz. p. č. 5086/1 k. ú. Bystrc, které byly provedeny bez stavebního povolení se prodlužuje do 31.03.2024.


Předmětem dražby jsou pozemky zapsané na LV 14933 pro k.ú Bystrc a stavby nezapsané na listu vlastnictví stojící na pozemcích zapsaných na LV 14933 pro k.ú Bystrc.


Termín prohlídky

  • Od 18.12.2023 15:00 do 18.12.2023 15:15
  • Od 19.12.2023 10:00 do 19.12.2023 10:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Rakovecká 229/73, 635 00 Brno - Bystrc Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 737 290 158


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Úřad městské části města Brna, Brno-Bystrc, odbor stavební, jako stavební úřad věcně příslušný, vede se stavebníkem, RIP Property, s.r.o., IČ: 05551056, Bezová 1658/1, 14700 Praha řízení o nařízení odstranění 4 bytových domů a terénních úprav, které bylo zahájeno 18.01.2019, tj. dnem, kdy bylo stavebníkovi-jeho zástupci, doručeno oznámení o zahájení řízení (č. j. 19-00453/SU/KRI, sp. zn. 18-19375/SU/2; OST/OBC/1003-18/Kri z 09.01.2019). Lhůta pro sdělení nových skutečností týkající se staveb 4 bytových domů a provedených terénních úprav na poz. p. č. 5086/1 k. ú. Bystrc, které byly provedeny bez stavebního povolení se prodlužuje do 31.12.2023.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hluboček 229/4, Brno - Bystrc, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.