Dražba pozemku (zahrady) s příjezdovou cestou v k.ú. Koloděje nad Lužnicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 1674/20-58
Nejnižší podání 413.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 27

Nejvyšší podání

c0c7c172
730.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c0c7c172 730.000 Kč 9.1.2024 10:46:51.317358
90d8381b 720.000 Kč 9.1.2024 10:41:54.443143
c0c7c172 710.000 Kč 9.1.2024 10:38:50.440461
90d8381b 700.000 Kč 9.1.2024 10:37:57.595039
c0c7c172 680.000 Kč 9.1.2024 10:33:42.259470
abd0b2dd 665.000 Kč 9.1.2024 10:32:29.447612
c0c7c172 655.000 Kč 9.1.2024 10:28:50.337090
90d8381b 645.000 Kč 9.1.2024 10:26:39.915207
abd0b2dd 635.000 Kč 9.1.2024 10:26:25.750976
90d8381b 625.000 Kč 9.1.2024 10:23:59.758899
abd0b2dd 615.000 Kč 9.1.2024 10:23:46.881243
90d8381b 605.000 Kč 9.1.2024 10:23:01.507291
abd0b2dd 585.000 Kč 9.1.2024 10:22:45.217347
90d8381b 575.000 Kč 9.1.2024 10:22:15.715569
abd0b2dd 560.000 Kč 9.1.2024 10:21:56.654646
90d8381b 550.000 Kč 9.1.2024 10:21:15.735820
abd0b2dd 540.000 Kč 9.1.2024 10:21:04.359138
90d8381b 530.000 Kč 9.1.2024 10:20:37.499641
abd0b2dd 515.000 Kč 9.1.2024 10:20:15.788072
c0c7c172 505.000 Kč 9.1.2024 10:20:01.976451
90d8381b 485.000 Kč 9.1.2024 10:19:40.507192
abd0b2dd 475.000 Kč 9.1.2024 10:19:20.901060
90d8381b 465.000 Kč 9.1.2024 10:16:14.187833
abd0b2dd 450.000 Kč 9.1.2024 10:12:25.443010
36b83f5b 440.000 Kč 9.1.2024 10:12:10.508929
90d8381b 430.000 Kč 9.1.2024 10:05:54.655653
cff5ed37 413.333 Kč 9.1.2024 10:05:21.951134

KrajJihočeský kraj
OkresČeské Budějovice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 1674/20-58
Začátek dražby09.01.2024 10:00
Konec dražby09.01.2024 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 277 277 920,
kvapilova@eupraha4.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání413.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)620.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol167420
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu pozemků 434/21 a 434/22 (příjezdová cesta) obě plochy evidované jako zahrada. Na pozemku 434/21 je umístěná neevidovaná zahrádkářská chatka o zas. ploše 22m2. Příslušenství těchto nemovitostí tvoří: oplocení, brána


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49.25353172, 14.423169311

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.