Nebytový prostor, o výměře 159 m², Divadelní náměstí Karlovy Vary

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 230467
Nejnižší podání 5.511.913 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby230467
Začátek dražby13.02.2024 10:00
Konec dražby13.02.2024 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání5.511.913 Kč
Cena předmětu dražby8.267.870 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol230458
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nebytový prostor, 159 m², č. 2132/41, Divadelní náměstí 2132/19, Karlovy Vary

Bytový dům „Rýnský dvůr” je umístěn za Městským divadlem v Karlových Varech v pravé části Divadelního náměstí, v dolní části prudce stoupající Divadelní ulice na pozemcích st.p.č. 971,974. Pozemek je ohraničen ze tří stran - od SV budovou hotelu Centrál, od JZ budovou bytového domu Divadelní č.13, od JV vysokou opěrnou zdí. Stavba je v ochranném pásmu 1. stupně přírodních léčivých zdrojů a vnitřní lázeňské území.

Budova má tvar pozemků a je souměrná s uliční čárou v ulici Divadelní. Objekt je členěn na 5 částí. Budova má jedno podzemní podlaží, kde jsou umístěna garážová stání a technické zázemí, vše je propojeno pomocí výtahů až na úroveň nad opěrnou zdí s přístupem od ulice Tylova.

Pět samostatných objektů je vnitřně propojeno samostatnými schodišti s různou výškou podlaží v jednotlivých patrech. Budova má sedm nadzemních podlaží, v 1.NP jsou nebytové prostory s komerčním využitím, v dalších jsou bytové jednotky. V budově je hydraulický výtah - nákladní a osobní. Budova byla dokončena v roce 2010.

Obvodové nosné zdivo je železobetonové, monolitické, stropy jsou železobetonové, monolitické. Střecha je sedlová kombinací ocelové konstrukce a dřevěných prvků. Střešní krytina je z pálených   tašek a šablon. Klempířské prvky jsou z mědi. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé štukové, venkovní stěny jsou zatepleny a opatřeny probarvenou omítkou. Schodiště je železobetonové s běžným povrchem. Podlahy v garážových stání jsou s cementovým potěrem. Elektroinstalace je světelná s měděnými vodiči.

Nebytový prostor č. 2132/41 je technické zázemí a je umístěn v suterénu, jedná se o prostor se sociálním zázemím, elektroinstalace je světelná, dveře jsou dýhované.


Termín prohlídky

  • Od 29.01.2024 15:00 do 29.01.2024 15:15
  • Od 30.01.2024 11:00 do 30.01.2024 11:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Divadelní náměstí 2132/19, 360 01 Karlovy Vary Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 733 415 413.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno odpovídající právu užívání nebytové jednotky 2132/41 Listina je k dispozici u dražebníka


Uplatnění předkupního práva

Město Karlovy Vary IČ: 00254657 Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Divadelní náměstí 253/17, Karlovy Vary, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.