Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Tvarožná Lhota, okr. Hodonín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX13078/23
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 21

Nejvyšší podání

2cdb2c7d
42.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2cdb2c7d [priorita 1] 42.000 Kč 31.1.2024 14:23:03.999694
5394960e 42.000 Kč 31.1.2024 14:20:08.165581
2cdb2c7d [priorita 1] 41.000 Kč 31.1.2024 14:16:10.975906
5394960e 41.000 Kč 31.1.2024 14:14:36.367615
2cdb2c7d [priorita 1] 40.000 Kč 31.1.2024 14:13:51.497151
5394960e 40.000 Kč 31.1.2024 14:13:45.846879
2cdb2c7d [priorita 1] 39.000 Kč 31.1.2024 14:13:14.106141
5394960e 39.000 Kč 31.1.2024 14:10:34.546199
2cdb2c7d [priorita 1] 38.000 Kč 31.1.2024 14:08:54.634019
5394960e 38.000 Kč 31.1.2024 14:05:35.243109
2cdb2c7d [priorita 1] 37.000 Kč 31.1.2024 14:04:49.250915
5394960e 37.000 Kč 31.1.2024 14:04:42.763891
2cdb2c7d [priorita 1] 36.000 Kč 31.1.2024 14:04:01.794019
5394960e 36.000 Kč 31.1.2024 14:03:20.243760
2cdb2c7d [priorita 1] 35.000 Kč 31.1.2024 14:02:31.798358
5394960e 35.000 Kč 31.1.2024 14:02:21.524722
2cdb2c7d [priorita 1] 34.000 Kč 31.1.2024 13:59:49.986473
5394960e 34.000 Kč 31.1.2024 13:58:43.829911
2cdb2c7d [priorita 1] 33.000 Kč 31.1.2024 13:58:21.131586
5394960e 33.000 Kč 31.1.2024 13:50:57.306540
b35fcf77 32.000 Kč 31.1.2024 13:36:03.255068

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX13078/23
Začátek dražby31.01.2024 13:00
Konec dražby31.01.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101307823
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4871 - trvalý travní porost o výměře 483 m2, pozemku p.č. 5004 - vinice o výměře 1.973 m2, pozemku p.č. 5158 - orná půda o výměře 2.031 m2 a pozemku p.č. 6067 - orná půda o výměře 2.524 m2, vše v k.ú. Tvarožná Lhota, obec Tvarožná Lhota, okres Hodonín. Pozemek p.č. 4871 je situován přibližně v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 5004 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemek p.č. 5158 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci a dále přes nezpevněný pozemek. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 6067 je situován přibližně ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

203EX13078/23, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Do dražby byl schválen dražitel se spoluvlastnickým právem.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tvarožná Lhota, Tvarožná Lhota, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.