Zemědělský pozemek v k.ú. Hradišťany, okr. Plzeň-jih

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX16031/23
Nejnižší podání 77.333 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 9

Nejvyšší podání

b27e37a8
101.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b27e37a8 101.333 Kč 31.1.2024 14:04:57.891125
558209c4 98.333 Kč 31.1.2024 14:04:50.629260
b27e37a8 95.333 Kč 31.1.2024 14:03:32.559229
558209c4 92.333 Kč 31.1.2024 14:03:00.529828
b27e37a8 89.333 Kč 31.1.2024 13:58:29.610942
d582e837 86.333 Kč 31.1.2024 13:56:19.818723
b27e37a8 83.333 Kč 31.1.2024 13:36:38.129116
3146ee39 80.333 Kč 31.1.2024 13:35:21.262381
b27e37a8 77.333 Kč 31.1.2024 13:00:10.425814

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX16031/23
Začátek dražby31.01.2024 13:00
Konec dražby31.01.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání77.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)116.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101603123
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 586 - orná půda o výměře 3.043 m2, v k.ú. Hradišťany, obec Honezovice, okres Plzeň-jih, který je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

203EX16031/23, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hradišťany, Honezovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.