Pozemky v k.ú. Všemina, okres Zlín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX17522/20
Nejnižší podání 34.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 11

Nejvyšší podání

faed9d5c
64.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
faed9d5c 64.667 Kč 7.2.2024 14:02:27.883483
7e894847 61.667 Kč 7.2.2024 14:02:16.664604
faed9d5c 58.667 Kč 7.2.2024 13:57:54.742338
7e894847 55.667 Kč 7.2.2024 13:57:34.013332
faed9d5c 52.667 Kč 7.2.2024 13:57:02.543342
7e894847 49.667 Kč 7.2.2024 13:56:21.871212
faed9d5c 46.667 Kč 7.2.2024 13:56:16.835028
7e894847 43.667 Kč 7.2.2024 13:55:40.264572
faed9d5c 40.667 Kč 7.2.2024 13:55:32.081530
7e894847 37.667 Kč 7.2.2024 13:54:59.655975
faed9d5c 34.667 Kč 7.2.2024 13:02:08.413372

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX17522/20
Začátek dražby07.02.2024 13:00
Konec dražby07.02.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání34.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)52.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota14.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101752220
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1743/11 - zahrada o výměře 147 m 2 a pozemku p.č. 2445/2 - ostatní plocha o výměře 43 m2 , vše v k.ú. Všemina, obec Všemina, okres Zlín, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Všemina. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém až sklonitém terénu. Pozemek p.č. 2445/2 je přístupný po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2372/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a dále po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. St. 149 - zastavěná plocha a nádvoří, který je sice ve vlastnictví jiného subjektu (soukromé osoby), ale s ohledem na skutečnost, že se na pozemku nachází zpevněná, místní komunikace s označením 21c, je přístup k pozemku p.č. 2445/2 po právní stránce zajištěn. Pozemek p.č. 1743/11 je kromě uvedených pozemků p.č. 2372/1 a p.č. St. 149 navíc přístupný přes nezpevněný pozemek p.č. 290/5 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu - soukromé osoby (přístup k pozemku p.č. 1743/11 není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 40 m od pozemku p.č. 1743/11. Dle informací ČSÚ v obci Všemina se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Všemina jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BI - plochy pro bydlení individuální“. Informace získány z WWW stránek obce Všemina.www.eujicha.cz                                                                                   203EX17522/20


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Všemina 162, Všemina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.