Přívěs MONTICAR MCL-200/KB

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1115/23-49
Nejnižší podání 4.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 81
Počet podání 17

Nejvyšší podání

40b68ee3
23.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
40b68ee3 23.600 Kč 1.2.2024 13:29:26.887044
423d309a 23.400 Kč 1.2.2024 13:16:29.887595
93cc40b8 11.400 Kč 1.2.2024 13:14:55.945834
57b6e885 11.200 Kč 1.2.2024 13:12:56.518908
7bea2ae1 11.000 Kč 1.2.2024 13:05:37.641067
57b6e885 10.000 Kč 1.2.2024 13:03:34.258695
eaaed224 7.800 Kč 1.2.2024 13:03:15.535226
93cc40b8 7.600 Kč 1.2.2024 13:02:14.731597
e9c2ea32 7.400 Kč 1.2.2024 13:02:00.369184
c3e25e47 5.400 Kč 1.2.2024 13:01:52.257971
eaaed224 5.200 Kč 1.2.2024 13:01:42.009481
c2775723 5.000 Kč 1.2.2024 13:01:33.198786
c3e25e47 4.800 Kč 1.2.2024 13:01:30.062426
423d309a 4.600 Kč 1.2.2024 13:01:25.603811
9a66892a 4.400 Kč 1.2.2024 13:01:15.851320
c2775723 4.200 Kč 1.2.2024 13:00:42.739801
40b68ee3 4.000 Kč 1.2.2024 13:00:20.025837

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1115/23-49
Začátek dražby01.02.2024 13:00
Konec dražby01.02.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání4.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2301115049, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí
na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti
potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 8.2.2024 od 9:00
hod. do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel.
725 804 048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 25.1.2024 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.