Automobil Volkswagen Passat CC - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 EX 729/23-37
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 82
Počet podání 52

Nejvyšší podání

caa68d1c
120.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
caa68d1c 120.000 Kč 8.2.2024 11:42:58.021086
4d55db15 119.500 Kč 8.2.2024 11:38:07.884026
caa68d1c 119.000 Kč 8.2.2024 11:33:16.674083
4d55db15 118.500 Kč 8.2.2024 11:28:22.596550
686208c7 118.000 Kč 8.2.2024 11:26:38.013650
4d55db15 117.500 Kč 8.2.2024 11:21:57.166896
7d47db2c 117.000 Kč 8.2.2024 11:21:11.951640
686208c7 116.500 Kč 8.2.2024 11:21:09.321989
4d55db15 116.000 Kč 8.2.2024 11:16:13.882846
caa68d1c 115.500 Kč 8.2.2024 11:12:04.644714
4d55db15 115.000 Kč 8.2.2024 11:08:04.361377
caa68d1c 114.500 Kč 8.2.2024 11:07:36.897999
4d55db15 114.000 Kč 8.2.2024 11:06:55.970296
caa68d1c 113.500 Kč 8.2.2024 11:06:42.904527
4d55db15 113.000 Kč 8.2.2024 11:04:11.336166
caa68d1c 112.500 Kč 8.2.2024 11:03:51.910638
4d55db15 112.000 Kč 8.2.2024 11:03:29.506182
caa68d1c 111.500 Kč 8.2.2024 11:00:35.000612
7d47db2c 111.000 Kč 8.2.2024 10:59:47.196785
caa68d1c 110.500 Kč 8.2.2024 10:43:43.145448
eb5a225b 110.000 Kč 8.2.2024 10:32:35.258000
caa68d1c 105.000 Kč 8.2.2024 10:25:08.315716
eb5a225b 104.500 Kč 8.2.2024 10:13:12.282923
a21a4563 101.500 Kč 8.2.2024 10:12:59.330742
eb5a225b 101.000 Kč 8.2.2024 10:11:10.078384
754f3c80 99.000 Kč 8.2.2024 10:10:32.683503
5cd157e0 95.000 Kč 8.2.2024 10:10:18.705780
754f3c80 94.500 Kč 8.2.2024 10:10:04.768903
eb5a225b 94.000 Kč 8.2.2024 10:09:35.422851
caa68d1c 92.000 Kč 8.2.2024 10:09:16.114737
402f9ae4 91.500 Kč 8.2.2024 10:06:39.417215
eb5a225b 91.000 Kč 8.2.2024 10:06:32.884463
5cd157e0 86.000 Kč 8.2.2024 10:06:27.230622
754f3c80 85.500 Kč 8.2.2024 10:06:22.171312
5cd157e0 85.000 Kč 8.2.2024 10:06:10.524753
eb5a225b 81.000 Kč 8.2.2024 10:05:55.299086
402f9ae4 71.000 Kč 8.2.2024 10:05:42.852131
b588eadd 70.500 Kč 8.2.2024 10:05:29.223082
35dfc759 70.000 Kč 8.2.2024 10:05:17.072456
eb5a225b 69.000 Kč 8.2.2024 10:04:41.624812
b588eadd 64.000 Kč 8.2.2024 10:04:18.942583
be31d3fb 63.500 Kč 8.2.2024 10:04:12.037134
b588eadd 63.000 Kč 8.2.2024 10:03:32.682036
eb5a225b 60.000 Kč 8.2.2024 10:03:13.851151
b588eadd 57.000 Kč 8.2.2024 10:02:54.063250
eb5a225b 56.500 Kč 8.2.2024 10:02:40.774162
35dfc759 56.000 Kč 8.2.2024 10:02:28.355590
d47b0909 52.000 Kč 8.2.2024 10:01:34.726493
556c5249 51.500 Kč 8.2.2024 10:01:17.463951
eb5a225b 51.000 Kč 8.2.2024 10:01:02.751204
be31d3fb 50.500 Kč 8.2.2024 10:00:45.419642
5cd157e0 50.000 Kč 8.2.2024 10:00:10.471777

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby227 EX 729/23-37
Začátek dražby08.02.2024 10:00
Konec dražby08.02.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Podrobné informace jsou uvedeny v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit nejpozději do 6 dnů ode dne udělení příklepu, a to buď:
v hotovost i do pokladny soudního exekutora, po předchozí domluvě a v pokladních hodinách
soudního exekutora (pokladní hodiny jsou zveřejněny na informační tabuli soudního exekutora a na
webových stránkách www.exekutorkubena.cz), nebo
převodem (případně vkladem) na účet soudního exekutora vedený u ČSOB, a.s., č.ú.
297080397/0300, pod variabilním symbolem 72923. Jako specifický symbol uveďte identifikační číslo
v případě právnické osoby a rodné číslo bez lomítka v případě fyzické osoby. Doporučujeme doplnit
do zprávy pro příjemce jméno a příjmení (název) dražitele

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejím vlastníkem, a
to na adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, dne 15.2.2024, a to po předchozí
telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 495 894. Při převzetí
vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené movité věci se bude konat dne 1.2.2024 od 13:00 hod. do 13:30 hod., na adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, a to pouze pro předem zaregistrované zájemce. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 605 495 894. Registraci k prohlídce lze provést elektronicky na emailové adrese: info@exekutorkubena.cz, a to nejpozději do 31.1.2024. Registrace bude zájemcům elektronicky potvrzena. V případě, že se na prohlídku nezaregistruje žádný zájemce, prohlídka se neuskuteční.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré náměstí 225/27a, Brno - Přízřenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.