Přívěsný vozík Agados Handy 20

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 646/14-255
Nejnižší podání 3.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 88
Počet podání 30

Nejvyšší podání

97e4a0c8
9.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
97e4a0c8 9.600 Kč 1.2.2024 13:36:46.278681
371a375f 9.400 Kč 1.2.2024 13:32:07.124338
0d4cadda 9.200 Kč 1.2.2024 13:27:33.149007
97e4a0c8 9.000 Kč 1.2.2024 13:27:19.748064
2331489b 8.800 Kč 1.2.2024 13:25:28.158255
f06175c6 8.600 Kč 1.2.2024 13:25:24.075676
ca940f4b 8.400 Kč 1.2.2024 13:16:44.094370
2d13d474 8.200 Kč 1.2.2024 13:15:31.571906
e0892ff3 8.000 Kč 1.2.2024 13:13:37.080202
6c023e3a 7.800 Kč 1.2.2024 13:13:01.615283
c7e39bdb 7.600 Kč 1.2.2024 13:12:29.959984
e0892ff3 7.400 Kč 1.2.2024 13:09:00.890270
0b3e8441 7.200 Kč 1.2.2024 13:08:11.895352
e0892ff3 7.000 Kč 1.2.2024 13:03:31.293989
2d13d474 6.800 Kč 1.2.2024 13:03:26.167969
e0892ff3 6.600 Kč 1.2.2024 13:03:16.972099
6e7dd110 6.400 Kč 1.2.2024 13:03:09.487471
e0892ff3 6.200 Kč 1.2.2024 13:02:45.726715
d7fe8802 6.000 Kč 1.2.2024 13:02:27.369941
e0892ff3 5.800 Kč 1.2.2024 13:02:19.515559
d7fe8802 5.600 Kč 1.2.2024 13:02:08.186575
be91ba80 5.400 Kč 1.2.2024 13:01:39.944755
0d4cadda 5.200 Kč 1.2.2024 13:01:17.539777
5b544f4d 4.200 Kč 1.2.2024 13:01:08.113250
0f110eed 4.000 Kč 1.2.2024 13:01:02.398876
2d13d474 3.800 Kč 1.2.2024 13:00:59.116390
b356e685 3.600 Kč 1.2.2024 13:00:55.260224
0d4cadda 3.400 Kč 1.2.2024 13:00:49.716866
b356e685 3.200 Kč 1.2.2024 13:00:21.079731
2331489b 3.000 Kč 1.2.2024 13:00:11.651119

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 646/14-255
Začátek dražby01.02.2024 13:00
Konec dražby01.02.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání3.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1400646255, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to
v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 8.2.2024 od 9:00 hod.
do 15:00 hod., po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804
048. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 25.1.2024 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.