Automobil Volkswagen Touran - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 422/17-131
Nejnižší podání 55.000 Kč
Minimální příhoz 500 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 13
Počet podání 4

Nejvyšší podání

5230891a
56.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
5230891a 56.500 Kč 8.2.2024 13:29:35.909271
6c52d8bc 56.000 Kč 8.2.2024 13:22:38.003319
af66b7c1 55.500 Kč 8.2.2024 13:12:36.409572
5230891a 55.000 Kč 8.2.2024 13:01:24.869173

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 422/17-131
Začátek dražby08.02.2024 13:00
Konec dražby08.02.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání55.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)165.000 Kč
Minimální výše příhozu500 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1700422131, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to na
adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, dne 15.2.2024, a to po předchozí telefonické
domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 722 987 952. Při převzetí vydražených movitých
věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 1.2.2024 na adrese Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno - Přízřenice, a to v době od 13:00 do 13:30 hodin, a to po předchozí registraci na e mailové adrese: vykon @eupraha.cz . Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 722 987 952.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Staré náměstí 225/27a, Brno - Přízřenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.