Družstevní byt 2+kk v obci Praha - Karlín, okres Hlavní město Praha

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX1765/22
Nejnižší podání 3.433.908 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX1765/22
Začátek dražby06.03.2024 13:00
Konec dražby06.03.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání3.433.908 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.150.862 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota860.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100176522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Bytového družstva Sokolovská 86/97, se sídlem Sokolovská 86/97, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 03274853, s právem užívání družstevního bytu č. 36 v budově č.p. 86, příslušející k části obce Karlín, na pozemku p.č. 476, zapsané na listu vlastnictví č. 3595, vše v k.ú. Karlín, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Sokolovská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 801/1, který je ve vlastnictví hlavního města Praha. Pozemek pod objektem p.č. 476 (LV č. 3183) je ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 86/97. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1939. V průběhu životnosti objektu byla pravděpodobně provedena částečná výměna původních oken za nová. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 2+kk s terasou, sklepní kójí a kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění bytu je uvažováno jako ústřední se společným kotlem pro bytový dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Dle sdělení Bytového družstva Sokolovská 86/97 výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 36 ke dni 13.11.2023 činí 679 137,89 Kč

Stanovy družstva vylučují členství právnických osob.


www.eujicha.cz                                                        203EX1765/22


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sokolovská 86/97, Praha 8 - Karlín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.