Spoluvlastnický podíl 1/3 na garáži včetně pozemku v Kolíně

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 1632/20-748
Nejnižší podání 71.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 6
Počet podání 34

Nejvyšší podání

05c3b197
104.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
05c3b197 104.000 Kč 20.2.2024 11:22:09.759633
6de12996 103.000 Kč 20.2.2024 11:21:38.804206
05c3b197 102.000 Kč 20.2.2024 11:21:03.878001
6de12996 101.000 Kč 20.2.2024 11:20:59.707071
05c3b197 100.000 Kč 20.2.2024 11:20:55.235664
6de12996 99.000 Kč 20.2.2024 11:20:48.936764
05c3b197 98.000 Kč 20.2.2024 11:20:44.300455
6de12996 97.000 Kč 20.2.2024 11:20:40.041856
05c3b197 96.000 Kč 20.2.2024 11:20:35.085459
6de12996 95.000 Kč 20.2.2024 11:20:30.611811
05c3b197 94.000 Kč 20.2.2024 11:20:24.712547
6de12996 93.000 Kč 20.2.2024 11:19:52.674407
05c3b197 92.000 Kč 20.2.2024 11:17:36.463539
6de12996 91.000 Kč 20.2.2024 11:17:26.398960
05c3b197 90.000 Kč 20.2.2024 11:16:33.343874
6de12996 89.000 Kč 20.2.2024 11:15:16.375140
05c3b197 88.000 Kč 20.2.2024 11:15:04.762541
6de12996 87.000 Kč 20.2.2024 11:10:30.216083
bedb59c3 86.000 Kč 20.2.2024 11:10:22.071770
6de12996 85.000 Kč 20.2.2024 11:06:25.127175
bedb59c3 84.000 Kč 20.2.2024 11:05:13.551403
6de12996 83.000 Kč 20.2.2024 11:05:06.396638
94199af3 82.000 Kč 20.2.2024 11:04:55.550265
6de12996 81.000 Kč 20.2.2024 11:02:07.211185
716bf4d9 80.000 Kč 20.2.2024 11:00:47.504474
05c3b197 79.000 Kč 20.2.2024 11:00:01.470819
6de12996 78.000 Kč 20.2.2024 10:59:41.413895
05c3b197 77.000 Kč 20.2.2024 10:57:33.436265
94199af3 76.000 Kč 20.2.2024 10:48:55.932895
f1df29f7 75.000 Kč 20.2.2024 10:42:44.855866
94199af3 74.000 Kč 20.2.2024 10:42:15.165180
bedb59c3 73.000 Kč 20.2.2024 10:13:22.392987
94199af3 72.000 Kč 20.2.2024 10:10:58.401151
f1df29f7 71.000 Kč 20.2.2024 10:02:39.047094

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 1632/20-748
Začátek dražby20.02.2024 10:00
Konec dražby20.02.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání71.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)106.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota11.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol163220
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/3 na garáži bez čp/če včetně příslušného pozemku zastavěné plochy a nádvoří o výměře 19,00 m2, které společně tvoří jednotný funkční celek a nachází se v Kolíně, na východě Středočeského kraje. Jedná o zděnou řadovou garáž s rovnou střechou. Garáž má plechová vrata a je v původním stavu. Z čelní strany garáže je opadaná omítka. Ze strany vlastníka sousední garáže má garáž navlhlé zdivo a střecha je ve špatném stavu. Pozemek je celý zastavěn garáží. Kolín je obec s rozšířenou působností ležící na řece Labi. Žije zde přibližně 33 000,00 obyvatel. Kolín leží asi 60,00 km východně od Prahy, na obou březích řeky Labe. Kolín je důležitým železničním uzlem a je zde zastoupen průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský, polygrafický a hutnický. V obci je veškerá občanská vybavenost a možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Předmětné nemovité věci se nachází v jižní časti na okraji zastavěné části obce, u Kouřimského Předměstí, mezi ulicemi Malešovská a U Cihelny. Nemovité věci leží u zástavby rodinných domů, v hromadných garážích. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malešovská, Kolín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.