Pozemek zastavěné plochy a nádvoří v Opavě

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 14844/19-1185
Nejnižší podání 113.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 63

Nejvyšší podání

b2afea27
236.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b2afea27 236.000 Kč 27.2.2024 12:08:52.964593
0c257928 235.000 Kč 27.2.2024 12:07:06.141972
b2afea27 231.000 Kč 27.2.2024 12:05:57.598732
0c257928 230.000 Kč 27.2.2024 12:04:10.641241
b2afea27 226.000 Kč 27.2.2024 12:02:38.988690
0c257928 225.000 Kč 27.2.2024 12:00:52.475401
b2afea27 221.000 Kč 27.2.2024 11:59:11.716691
0c257928 220.000 Kč 27.2.2024 11:57:23.913394
b2afea27 211.000 Kč 27.2.2024 11:56:46.073128
0c257928 210.000 Kč 27.2.2024 11:55:00.655320
b2afea27 201.334 Kč 27.2.2024 11:54:33.985264
0c257928 200.334 Kč 27.2.2024 11:52:47.725924
b2afea27 196.334 Kč 27.2.2024 11:51:54.335200
0c257928 195.334 Kč 27.2.2024 11:50:07.039942
b2afea27 191.334 Kč 27.2.2024 11:49:52.762725
0c257928 190.334 Kč 27.2.2024 11:48:06.288904
b2afea27 186.334 Kč 27.2.2024 11:46:48.294205
0c257928 185.334 Kč 27.2.2024 11:45:01.688721
b2afea27 181.334 Kč 27.2.2024 11:44:38.644355
0c257928 180.334 Kč 27.2.2024 11:42:52.291266
b2afea27 176.334 Kč 27.2.2024 11:42:21.874587
0c257928 175.334 Kč 27.2.2024 11:40:34.028547
b2afea27 171.334 Kč 27.2.2024 11:40:24.414785
0c257928 170.334 Kč 27.2.2024 11:38:37.783560
b2afea27 166.334 Kč 27.2.2024 11:37:55.394662
0c257928 165.334 Kč 27.2.2024 11:36:09.687970
b2afea27 161.334 Kč 27.2.2024 11:36:01.842694
0c257928 160.334 Kč 27.2.2024 11:34:15.803354
b2afea27 156.334 Kč 27.2.2024 11:34:07.305048
0c257928 155.334 Kč 27.2.2024 11:32:03.879165
b2afea27 151.334 Kč 27.2.2024 11:31:31.751892
0c257928 150.334 Kč 27.2.2024 11:29:45.685501
b2afea27 146.334 Kč 27.2.2024 11:29:13.998489
0c257928 145.334 Kč 27.2.2024 11:27:27.869189
b2afea27 141.334 Kč 27.2.2024 11:27:16.718856
0c257928 140.334 Kč 27.2.2024 11:25:29.210932
b2afea27 139.334 Kč 27.2.2024 11:25:12.120835
0c257928 138.334 Kč 27.2.2024 11:23:25.508224
b2afea27 137.334 Kč 27.2.2024 11:23:19.812402
0c257928 136.334 Kč 27.2.2024 11:21:33.118254
b2afea27 135.334 Kč 27.2.2024 11:20:54.359157
0c257928 134.334 Kč 27.2.2024 11:19:07.031223
b2afea27 133.334 Kč 27.2.2024 11:18:59.748414
0c257928 132.334 Kč 27.2.2024 11:17:13.046210
b2afea27 131.334 Kč 27.2.2024 11:16:24.348636
0c257928 130.334 Kč 27.2.2024 11:14:37.533481
b2afea27 129.334 Kč 27.2.2024 11:14:23.518809
0c257928 128.334 Kč 27.2.2024 11:12:37.204252
b2afea27 127.334 Kč 27.2.2024 11:12:22.078462
0c257928 126.334 Kč 27.2.2024 11:10:35.635468
b2afea27 125.334 Kč 27.2.2024 11:10:24.306368
0c257928 124.334 Kč 27.2.2024 11:08:18.910787
b2afea27 123.334 Kč 27.2.2024 11:07:39.946345
0c257928 122.334 Kč 27.2.2024 11:05:35.724677
b2afea27 121.334 Kč 27.2.2024 11:05:29.516132
0c257928 120.334 Kč 27.2.2024 11:04:16.501884
b2afea27 119.334 Kč 27.2.2024 11:04:05.846422
0c257928 118.334 Kč 27.2.2024 11:01:58.462309
b2afea27 117.334 Kč 27.2.2024 11:00:45.867566
0c257928 116.334 Kč 27.2.2024 10:59:13.748831
b2afea27 115.334 Kč 27.2.2024 10:58:16.186957
0c257928 114.334 Kč 27.2.2024 10:58:06.696637
b2afea27 113.334 Kč 27.2.2024 10:01:18.731147

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 14844/19-1185
Začátek dražby27.02.2024 10:00
Konec dražby27.02.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání113.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)170.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota17.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1484419
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří o výměře 148,00 m2, který se nachází v Opavě, v Moravskoslezském kraji. Pozemek je zastavěn rodinným domem bez čp/če, který je spolu s navazujícím pozemkem zahrady (parc. č. 238/1), ve vlastnictví jiného vlastníka. Rodinný dům ani navazující pozemek zahrady nejsou předmětem dražby. Na pozemku jsou přípojky – voda, elektřina, plyn a kanalizace. K pozemku není zajištěn přímý přístup z veřejné komunikace. Přístup je možný pouze přes pozemky jiného vlastníka (parc. č. 238/1 a parc. č. 2426/4), a dále přes pozemek ve vlastnictví statutárního města Opava (parc. č. 2426/3). Příjezd k pozemku vozidlem je prakticky nemožný. K pozemku nevede žádná zpevněná komunikace a nejsou zřízena žádná věcná břemena zaručující přístup. Opava je statutární město, které leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě a žije zde přibližně 55 512,00 obyvatel. Opava je třetím největším městem Moravskoslezského kraje. Nachází se zde síť škol vč. vysoké školy, nemocnice, lékárny, kina, divadlo, hustá síť restaurací, obchodů, služeb a sportovišť. Oceňované nemovité věci se nachází cca 1,20 km severovýchodně od radnice v centru města, v ulici Ratibořská. Dostupnost MHD je cca do 10,00 minut pěšky od předmětných nemovitých věcí. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Opava (nečleněná část města), Opava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.