Dražba rodinného domu, ul. Klečkova 273/25, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, včetně pozemků

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00003/23-036
Nejnižší podání 5.456.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

53695c36
5.456.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
53695c36 5.456.000 Kč 21.2.2024 10:17:28.986668

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00003/23-036
Začátek dražby21.02.2024 10:00
Konec dražby21.02.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání5.456.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.820.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Tomáš Petrů, IČ: 71554378, Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, insolvenční správce dlužníka: Hana Hořínková, nar. 25.03.1971, bytem Výškovická 483/172, 700 30 Ostrava - Výškovice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 194/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: 194/3,

- pozemek parcela č. 194/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: 194/4,

- pozemek parcela č. 194/5, ostatní plocha o výměře 1032 m²,

- pozemek parcela č. 195, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m². Součástí je stavba: Stará Bělá, č.p. 273, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 195,

- pozemek parcela č. 196/3, zahrada o výměře 469 m²,

- pozemek parcela č. 196/8, zahrada o výměře 46 m²,

- pozemek parcela č. 198/2, zahrada o výměře 192 m²,

- pozemek parcela č. 200, ostatní plocha o výměře 151 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2647 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Stará Bělá.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Přípojky inženýrských sítí.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází ve statutárním městě Ostrava, části Stará Bělá, při ul. Klečkova, cca 250 m od zastávky MHD autobusu „U Lípy“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 201/1 (pozemek je ve vlastnictví statutárního města Ostrava). V okolí nemovité věci (městská část Stará Bělá) je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Ve statutárním městě Ostrava je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 15 km. Jedná se o původní zemědělskou usedlost

Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 273, dvěma zemědělskými stavbami bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou v části rovinaté, v části svažité a nachází se na nich rodinný dům, dvě zemědělské stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 2 602 m².

Stavby:

Rodinný dům č.p. 273, součást pozemku parc.č. 195

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený (z cca 1/3) rodinný dům, s jedním NP a obytným podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic a cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břizolitové, vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Je proveden venkovní keramický obklad a dřevěný obklad ve štítu. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v koupelnách a na WC. Schody v domě jsou ocelové s dřevěnými stupnicemi. Okna jsou instalována dřevěná EURO, dveře jsou hladké plné, náplňové a prosklené. Vrata do garáže jsou dřevěná. Podlahy v obytných místnostech tvoří parkety, prkenné, plovoucí a vinylové podlahy a betonový povrch. V ostatních prostorách jsou keramické dlažby. Vytápění domu je ústřední, prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdroji teplé vody jsou kotel ÚT a el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Vybavení sanity tvoří vany, umyvadla a WC.

Stavba je napojena na IS: voda a elektro. Odkanalizování objektu je svedeno do žumpy. Přípojka plynu je na hranici pozemku.

Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory, kotelna, garáž

1.NP – zádveří, kuchyně, hala s obývacím pokojem, ložnice, koupelna, WC a terasa

Podkroví – 4 pokoje, koupelna, WC a balkony

Zastavěná plocha objektu činí 196 m². Celková obytná plocha činí cca 210 m² (bez sklepních prostor).

Zemědělská stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. 194/3

Jedná se o nepodsklepenou, přízemní, zděnou hospodářskou budovu, se sedlovou střechou, krytinou eternitovou. Krytiny podlah tvoří betonový povrch, dlažba a hliněný povrch. Vrata jsou dřevěná.

Zastavěná plocha činí 433 m².

Zemědělská stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. 194/4

Jedná se o nepodsklepenou, přízemní, zděnou hospodářskou budovu, s valbovou střechou, krytinou z tašek. Podlaha betonová. Vrata a okna chybí.

Zastavěná plocha činí 83 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pro: Parcela: 196/6, Parcela: 196/7, povinnost k: Parcela: 194/5, Parcela: 200. Na základě listiny - Smlouva RV 997/1988 (POLVZ:161/1988, Z-3000161/1988-807). Věcné břemeno chůze a jízdy dle čl. II. smlouvy, oprávnění pro: Parcela: 192/1, Parcela: 196/2, Parcela: 196/4, Parcela: 196/9, povinnost k: Parcela: 196/3. Na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 10.05.2006 (V-4484/2006-807). Věcné břemeno cesty a stezky v rozsahu GP č. 3359-96/2018, oprávnění pro: Parcela: 194/1, Parcela: 194/6, povinnost k: Parcela: 194/5, Parcela: 200. Na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného předkupního práva ze dne 27.06.2018 (V-14830/2018-807). Věcné břemeno (podle listiny) spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat, provádět opravy, změny a odstraňování vodovodní a elektrické přípojky dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 3359-96/2018, oprávnění pro: Parcela: 194/1, Parcela: 194/6, Parcela: 198/1, povinnost k: Parcela: 194/5, Parcela: 200. Na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 17.12.2018 (V-122/2019-807). Věcné břemeno cesty a stezky dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 3359-96/2018, oprávnění pro: Parcela: 198/1, povinnost k: Parcela: 194/5, Parcela: 200. Na základě listiny - Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného předkupního práva ze dne 27.06.2018 (V-123/2019-807)


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Klečkova 273/25, Ostrava - Stará Bělá, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.